PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja Centrum Giełdowe w Warszawie

Szkolenie - „MDR – Obowiązki przekazywania informacji o schematach podatkowych w TFI oraz funduszach inwestycyjnych – 17 stycznia 2019 r.

CZAS I MIEJSCE

Czwartek, 17 stycznia 2019 r., Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4, Warszawa, Sala „Imperium”, poziom 0 – wejście od ul. Książęcej; godz.: 10:00 – 13:00

 

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane do członków zarządu oraz osób odpowiedzialnych za kwestie compliance, finansowe oraz podatkowe w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych.

 

PRZEDMIOT I CEL SZKOLENIA

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie bezprecedensowe zmiany przepisów prawa podatkowego wprowadzające obowiązek identyfikacji oraz raportowania schematów podatkowych (tzw. MDR), które mogą wpłynąć na działalność oraz organizację pracy w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych. Szybkie tempo wprowadzania zmian oraz brak jasnej wykładni przepisów sprawiają, że wypełnianie obowiązków dotyczących raportowania MDR jest utrudnione, co zwiększa również ryzyko ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez członków zarządu oraz pracowników instytucji finansowych.

 

W niektórych przypadkach konieczne jest niezwłoczne podjęcie działań, które pozwolą na ograniczenie tych ryzyk poprzez wdrożenie wewnętrznych procedur raportowania potencjalnych schematów podatkowych.

Szkolenie będzie miało na celu przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących raportowania schematów podatkowych oraz wskazanie ryzyk, jakie w praktyce mogą dotknąć Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w związku z nowymi przepisami.

Prowadzący będą kładli nacisk na praktyczny wymiar omawianych zagadnień z uwzględnieniem specyfiki działalności TFI oraz funduszy inwestycyjnych, z uwzględnieniem najnowszych informacji publikowanych przez Ministerstwo Finansów.

 

FORMA SZKOLENIA

 Prowadzący będą omawiać zagadnienia z wykorzystaniem prezentacji. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość aktywnego dialogu z prowadzącymi oraz wymiany przemyśleń dotyczących nowych obowiązków informacyjnych.

CERTYFIKATY

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu potwierdzenia doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.

AGENDA

 • Określenie roli Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych na gruncie przepisów o raportowaniu schematów podatkowych.
 • Schematy podlegające raportowaniu- case studies
 • Termin składania i zakres informacji o schematach podatkowych
 • Forma raportowania schematów podatkowych- omówienie struktur logicznych MDR
 • Moc tajemnicy zawodowej
 • Obowiązkowe procedury wewnętrzne
 • Wsteczne stosowanie przepisów
 • Rekomendowane działania
 • Odpowiedzialność karna skarbowa za niedopełnienie obowiązków

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie, przez które rozumie się wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 15 stycznia 2019r. włącznie,
 2. liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń,
 3. rezygnacja z udziału w szkoleniu po dniu 15 stycznia 2019 roku r. lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu, ani jej części, w związku z czym nie będę z tego tytułu zgłaszać w stosunku do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami żadnych roszczeń lub praw,
 4. w przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w szkoleniu, instytucja zgłaszająca może dokonać zamiany osoby zgłoszonej na inną,
 5. rezygnacji z udziału w szkoleniu wiążącej się ze zwrotem opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu można dokonać w formie elektronicznej pod adresem e-mail: emadej@izfa.pl, najpóźniej do 3 dni przed szkoleniem,
 6. w przypadku odwołania szkolenia lub odmowy uczestnictwa w szkoleniu, opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zostaną zwrócone bez oprocentowania i odsetek na rachunki bankowe instytucji zgłaszających uczestników szkolenia, z których środki z tego tytułu wpłynęły, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia poinformowania o odwołaniu szkolenia,
 7. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji szkoleń IZFiA,
 8. informacja w sprawach rejestracji Ewa Madej: emadej@izfa.pl lub+48 (22) 537 76 35 lub + 48 783 590 814
 9. informacja w sprawie faktur: Sylwia Kłosowicz-Jechowska:sklosowicz-jechowska@izfa.pl lub +48 (22) 537 76 30.

 

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszty uczestnictwa w szkoleniu (brutto):

CZŁONKOWIE I PODMIOTY WSPIERAJĄCE IZFIA - 550 zł/osoba

INSTYTUCJE NIE NALEŻĄCE DO IZFIA – 650 zł/osoba

Opłatę należy uiścić PRZED SZKOLENIEM przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: "Szkolenie MDR– 17 stycznia 2019 r." oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.

Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana przez Izbę Faktura (nie jest to jednak faktura VAT).

 

PROWADZĄCY

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez doradców podatkowych z ALTO.

 

ALTO Tax jest najszybciej rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego w Polsce (wg Rankingu firm doradztwa podatkowego 2017 dziennika Rzeczpospolita). Specjaliści z ALTO posiadają szerokie doświadczenie we współpracy z firmami z branży finansowej, w szczególności z TFI, która pozwoliła na zgłębienie przedstawianych tematów oraz wypracowanie dla swoich klientów praktycznych rozwiązań.

 

 

Kamil Lewandowski - Partner, doradca podatkowy

Kamil jest założycielem ALTO i partnerem w tej firmie. Współpraca z klientami z sektora finansowego oraz ubezpieczeniowego stanowi istotną część jego praktyki. Kamil od wielu lat doradza podmiotom z sektora finansowego, w tym w szczególności towarzystw inwestycyjnych zarówno w zakresie prawa krajowego, jak również przy zagadnieniach międzynarodowych. Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo w krajowych i międzynarodowych kwestiach związanych z podatkiem VAT. Dwukrotnie wybrany najlepszym doradcą podatkowym w zakresie podatków międzynarodowych w rankingu dziennika Rzeczpospolita. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Mariusz Kołacki – Menedżer, doradca podatkowy

Mariusz jest menedżerem w ALTO Tax oraz licencjonowanym doradcą podatkowym. Specjalizuje się w procesach restrukturyzacyjnych oraz doradztwie na rzecz podmiotów z sektora finansowego. W swojej pracy zawodowej doradzał zarówno największym polskim przedsiębiorstwom, jak i podmiotom z międzynarodowych grup kapitałowych. Wśród obsługiwanych przez niego podmiotów znajdują się w szczególności Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, oraz fundusze inwestycyjne. Przed rozpoczęciem współpracy z ALTO, Mariusz zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w dziale planowania podatkowego dużej polskiej kancelarii podatkowej. Mariusz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Maciej Gruchot – Starszy konsultant / doradca podatkowy

Maciej jest starszym konsultantem podatkowym w ALTO, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim oraz doradcą podatkowym. Posiada doświadczenie w obszarze doradztwa podatkowego oraz prawnego dla podmiotów z sektora finansowego. Maciej doradzał w szczególności w identyfikacji ryzyk stwierdzenia nadużycia prawa podatkowego w operacjach polskich funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również bieżącą weryfikację rozliczeń podatkowych funduszy inwestycyjnych na potrzeby wypełniania obowiązków depozytariuszy funduszy inwestycyjnych.

Przed dołączeniem do ALTO doświadczenie zdobywał m.in. w firmach z tzw. Wielkiej Czwórki.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"