PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja Centrum Giełdowe w Warszawie

CZAS I MIEJSCE

28 listopada 2018 r., godz. 10:00 – 14:00, w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom „+1”, sala „FORUM”.        

 

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i podatkowe w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych oraz funduszach inwestycyjnych.

 

PRZEDMIOT I CEL SZKOLENIA

Ostatnie miesiące to okres dynamicznych zmian prawnych, które swoim zakresem obejmują także TFI oraz fundusze inwestycyjne, zwłaszcza w obszarze podatków. Dynamika działań w ramach procesu legislacyjnego oraz mnogość zmian sprawiła, że coraz ciężej jest sprostać wyzwaniom w zakresie prawidłowego raportowania oraz rozliczania podatkowego. Opisany stan doprowadził do powstania szeregu wątpliwości związanych z opodatkowaniem funduszy inwestycyjnych oraz ciążącymi na nich obowiązkami w zakresie dokumentacji i rozliczeń. Szkolenie będzie miało na celu przedstawienie najważniejszych aspektów zmian w obszarze opodatkowania funduszy inwestycyjnych w świetle zarówno obowiązujących, jak i planowanych przepisów, koncentrując się na głównych wyzwaniach, ryzykach i możliwościach z nimi związanych.

 

Prowadzący będą kładli nacisk na praktyczny wymiar omawianych zagadnień.

 

FORMA SZKOLENIA

 

Prowadzący będą omawiać zagadnienia z wykorzystaniem prezentacji. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość aktywnego dialogu z prowadzącymi oraz wymiany doświadczeń.

 

CERTYFIKATY

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu potwierdzenia doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.

AGENDA

 

Wyzwania

 • Obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych (MDR);
 • Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych (aktualne zasady oraz rewolucja od 2019 r.);
 • VAT od usług dystrybutorów i depozytariuszy;
 • Obowiązki związane z rozliczeniem VAT (deklaracje i pliki JPK);
 • Zmiany zakresu zwolnienia w funduszach inwestycyjnych zamkniętych;
 • Ewolucja stanowiska oraz planowane zmiany w zakresie TP.

 

Ryzyka

 • Zakres odpowiedzialności TFI oraz metody ograniczania ryzyka;
 • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania i zmiany w interpretacjach indywidualnych;
 • Dotychczasowe doświadczenia z kontaktów z organami (zakres i kierunki działań);
 • CFC – identyfikacja, obowiązki dokumentacyjne i zakres zwolnienia.

 

Możliwości

 • WHT od dywidend ze spółek zagranicznych;
 • VAT od importu usług w zakresie zarządzania funduszami;
 • Zmienne składniki wynagrodzeń.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie, przez które rozumie się wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do dnia 19 października 2018 r. włącznie,
 2. liczba miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń,
 3. rezygnacja z udziału w szkoleniu po dniu 23 listopada 2018 r. lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu, ani jej części, w związku z czym nie będę z tego tytułu zgłaszać w stosunku do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami żadnych roszczeń lub praw,
 4. w przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w szkoleniu, instytucja zgłaszająca może dokonać zamiany osoby zgłoszonej na inną,
 5. rezygnacji z udziału w szkoleniu wiążącej się ze zwrotem opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu można dokonać w formie elektronicznej pod adresem e-mail: emadej@izfa.pl, najpóźniej do 3 dni przed szkoleniem,
 6. w przypadku odwołania szkolenia lub odmowy uczestnictwa w szkoleniu, opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zostaną zwrócone bez oprocentowania i odsetek na rachunki bankowe instytucji zgłaszających uczestników szkolenia, z których środki z tego tytułu wpłynęły, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia poinformowania o odwołaniu szkolenia,
 7. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji szkoleń IZFiA,
 8. informacja w sprawach rejestracji Ewa Madej: emadej@izfa.pl lub+48 (22) 537 76 35 lub + 48 783 590 814.
 9. informacja w sprawie faktur: Sylwia Kłosowicz-Jechowska: sklosowicz-jechowska@izfa.pl lub +48 (22) 537 76 30  

  

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszty uczestnictwa w szkoleniu (brutto):

CZŁONKOWIE I PODMIOTY WSPIERAJĄCE IZFIA - 550 zł/osoba

INSTYTUCJE NIE NALEŻĄCE DO IZFIA – 650 zł/osoba

Opłatę należy uiścić PRZED SZKOLENIEM przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: "Szkolenie podatkowe 25 października 2018 r." oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.

Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana przez Izbę Faktura (nie jest to jednak faktura VAT), którą wystawiamy po opłaceniu szkoleniu. Faktura następnie jest wysyłana elektronicznie oraz pocztą tradycyjną.

 

 

PROWADZĄCY

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez ekspertów z ALTO Tax.

ALTO Tax jest najszybciej rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego w Polsce (wg Rankingu firm doradztwa podatkowego 2017 dziennika Rzeczpospolita). Specjaliści z ALTO posiadają szerokie doświadczenie we współpracy z firmami z branży finansowej, w szczególności z TFI, która pozwoliła na zgłębienie przedstawianych tematów oraz wypracowanie dla swoich klientów praktycznych rozwiązań.

 

Kamil Lewandowski - Partner, doradca podatkowy

Kamil jest założycielem ALTO i partnerem w tej firmie. Współpraca z klientami z sektora finansowego oraz ubezpieczeniowego stanowi istotną część jego praktyki. Kamil od wielu lat doradza podmiotom z branży towarzystw inwestycyjnych zarówno w zakresie prawa krajowego, jak również przy zagadnieniach międzynarodowych. Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo w krajowych i międzynarodowych kwestiach związanych z podatkiem VAT.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Został doradcą podatkowym w 2009 r.

 

Mariusz Kołacki – Menedżer, doradca podatkowy

Mariusz jest menedżerem w ALTO Tax oraz licencjonowanym doradcą podatkowym. Specjalizuje się w procesach restrukturyzacyjnych oraz doradztwie na rzecz podmiotów z sektora finansowego. W swojej pracy zawodowej doradzał zarówno największym polskim przedsiębiorstwom, jak i podmiotom z międzynarodowych grup kapitałowych. Wśród obsługiwanych przez niego podmiotów znajdują się w szczególności Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, oraz fundusze inwestycyjne. Przed rozpoczęciem współpracy z ALTO, Mariusz zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w dziale planowania podatkowego dużej polskiej kancelarii podatkowej. Mariusz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"