PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja Centrum Giełdowe w Warszawie

ADRESACI SZKOLENIA

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników i przedstawicieli Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych („TFI”), którzy zajmują się kwestiami podatkowymi i finansowymi. W szczególności zainteresowane szkoleniem będą osoby, które odpowiadają za rozliczenie zarządzanych funduszy inwestycyjnych w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT).

 

 

CZAS I MIEJSCE

 

Wtorek, 25 września 2018 r., godz. 10:00 – 14:00, w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom „+1”, sala „FORUM”.

 

PRZEDMIOT I CEL SZKOLENIA

 

Co do zasady, TFI i fundusze inwestycyjne podlegają zwolnieniu z opodatkowania VAT. Jednak nie oznacza to, że problematyka VAT nie dotyczy ich działalności. W praktyce, niektóre usługi świadczone przez TFI powinny podlegać opodatkowaniu 23% VAT. Ponadto, podatek VAT pojawia się na zakupach dokonywanych przez fundusze (w tym w ramach nabywania usług z zagranicy – tzw. import usług), zwiększając koszt nabywanych usług. W tym zakresie ostatnie orzeczenia sądowe dają szansę na ograniczenie konieczności płacenia VAT przy imporcie niektórych usług.

 

Implementacja MiFID II do polskiego porządku prawnego spowodowała wątpliwości co do opodatkowania VAT usług świadczonych przez dystrybutorów, które są wynagradzane jako dające wartość dodaną dla klientów (system zachęt). Ryzyko podatkowe w tym zakresie spoczywa na dystrybutorach (pośrednikach), ale konieczność doliczania VAT spowodowałaby w dłuższej perspektywie wzrost obciążeń ekonomicznych i dla samych funduszy.

 

Ministerstwo Finansów opublikowało szereg projektów zmian w prawie podatkowym na lata 2019 i 2020, w tym projekt nowego kluczowego aktu jakim jest Ordynacja podatkowa. Zgodnie z deklaracjami, celem tych nowelizacji jest dalsze uszczelnianie systemu podatkowego, ale także jego uproszczenie (polityka tzw. „3P” w prawie podatkowym, czyli przejrzystości, prostoty i przyjazności systemu podatkowego), co jak się okazuje w praktyce nie zawsze jest realizowane.

 

Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób praktyczny i jasny najważniejszych problemów podatkowych TFI i funduszy inwestycyjnych oraz uczulenie słuchaczy na określone zagadnienia podatkowe.

 

FORMA SZKOLENIA

 

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość aktywnego dialogu z prowadzącymi oraz wymiany doświadczeń.

 

AGENDA

 1. Opodatkowanie VAT usług świadczonych przez TFI (zwolnienie vs. 23% VAT), w tym opodatkowanie VAT usług świadczonych nieodpłatnie.
 2. Opodatkowanie VAT nabywanych usług depozytariusza.
 3. Opodatkowanie VAT importu usług – możliwość zastosowania zwolnienia VAT np. do nabywanych usług doradczo-informacyjnych (przykładowo Bloomberg, Reuters).
 4. Odliczanie podatku VAT przez TFI, w tym kalkulacja tzw. współczynnika / proporcji VAT – metody zwiększenia efektywności w zakresie VAT.
 5. Wpływ MiFID II na opodatkowanie VAT usług świadczonych przez dystrybutorów - opodatkowanie VAT systemu zachęt (kick-backs) jako wynagrodzenia za czynności mające na celu poprawę jakości usługi świadczonej klientowi (też w kontekście pisma KNF do Prezesa Zarządu IZFiA).
 6. Omówienie zmian w prawie podatkowym na 2019 i 2020, w tym w zakresie podatku dochodowego (w tym projekt ogłoszony 24 sierpnia 2018 r.), podatku od towarów i usług (VAT), nowej Ordynacji podatkowej, np.:
  1. wprowadzenie zmian dotyczących możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych;
  2. wprowadzenie regulacji w zakresie „exit tax”, dotyczących opodatkowania przenoszenia poza granice Polski aktywów / siedziby spółki (podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków);
  3. szereg istotnych zmian dotyczących podatku u źródła;
  4. wprowadzenie na wzór „sankcji VATowskiej” możliwości ustalenia przez organy podatkowe „dodatkowego zobowiązania podatkowego”;
  5. wprowadzenie obszernych obowiązków dotyczących informowania organów o „schematach podatkowych”;
  6. istotne zmiany w klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania;
  7. odpowiedzialność podmiotów zbiorowych.

CERTYFIKATY

 

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu potwierdzenia doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez doradców podatkowych.

 

PROWADZĄCY

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez ekspertów z Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy.

Deloitte w Polsce jest częścią międzynarodowej sieci Deloitte Touche Tohmatsu, zaliczającej się do „Wielkiej Czwórki” światowych firm doradczych i jest najszybciej rozwijającą się spośród nich. Deloitte świadczy usługi w zakresie doradztwa podatkowego, audytu i rachunkowości, doradztwa prawnego, księgowego i inwestycyjnego, a także specjalistyczne usługi doradztwa gospodarczego oraz kompleksowe doradztwo personalne i usługi aktuarialne. Na całym świecie zatrudniamy ponad 264 000 specjalistów w ponad 150 państwach.

 

Na rynku usług doradztwa podatkowego jesteśmy jedną z niewielu firm doradczych, które utworzyły wyodrębniony zespół specjalizujący się w kompleksowym doradztwie dla sektora finansowego. Wieloletnia współpraca z instytucjami finansowymi, takimi jak banki, zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domy maklerskie, pozwoliła zdobyć naszemu zespołowi szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa dla podmiotów z branży finansowej.

 

Prowadzący:

 • Leszek Tokarski, partner. Zarządza Działem Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych;
 • Paweł Skorłutowski, starszy menedżer. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu doradztwa przy transakcjach dla instytucji finansowych, w szczególności funduszy inwestycyjnych, banków, zakładów ubezpieczeń i pośredników finansowych;
 • Agnieszka Ostrowska, starszy menedżer. Podczas swojej siedemnastoletniej praktyki w doradztwie Agnieszka zajmowała się przede wszystkim obsługą podmiotów z sektora finansowego;
 • Patrycja Saul, menedżer. Brała udział w licznych projektach mających na celu optymalizację rozliczeń w podatku od towarów i usług, w tym w zakresie importu usług, a także w zakresie kalkulacji współczynnika VAT.

 

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszty uczestnictwa w szkoleniu (brutto):

CZŁONKOWIE I PODMIOTY WSPIERAJĄCE IZFIA - 550 zł/osoba

INSTYTUCJE NIE NALEŻĄCE DO IZFIA – 650 zł/osoba

Opłatę należy uiścić PRZED SZKOLENIEM przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: "Szkolenie podatkowe – 25 września 2018 r." oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.

Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana przez Izbę Faktura (nie jest to jednak faktura VAT).

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"