PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja Centrum Giełdowe w Warszawie

Audyt wewnętrzny w organizacjach jakimi są towarzystwa funduszy inwestycyjnych może napotykać szereg kwestii do rozwiązania, aby z jednej strony, spełnić wymagania i oczekiwania interesariuszy, a z drugiej wypełnić wymagania regulacyjne, czy te wynikające ze standardów audytu wewnętrznego. Szeroki przekrój zagadnień jakie występują w działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych wymaga od audytorów wewnętrznych różnorakiej wiedzy, a wymagania nakładane przez regulatora oraz przepisy prawa wymagają ciągłego podnoszenia kompetencji. W trakcie szkolenia zwrócimy uwagę na kluczowe i istotne z perspektywy funkcjonowania audytu wewnętrznego kwestie oraz zastanowimy się nad praktycznymi rozwiązaniami, podnoszącymi wartość audytu wewnętrznego dla interesariuszy.

Szkolenie realizowane we współpracy z:

Znalezione obrazy dla zapytania kpmg polska

ADRESACI SZKOLENIA 

Szkolenie jest adresowane do pracowników działów audytu wewnętrznego, członków komitetów audytu, członków zarządów odpowiedzialnych za funkcjonowanie funkcji audytu wewnętrznego zgodnie z wymogami prawa oraz standardami rynkowymi i wymogami regulatora.

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość aktywnego dialogu z prowadzącymi oraz wymiany doświadczeń.

CZAS I MIEJSCE 

Wtorek, 5 czerwca 2018 godz: 10:00-14:00,  w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom „+1”, sala „FORUM”. 

AGENDA 

  1. Audyt wewnętrzny – repetytorium
  • Ramy funkcjonowania

  • Podstawowe definicje

  • Filary audytu wewnętrznego

  • Komponenty

  1. Proces audytu wewnętrznego – od oceny ryzyka i planu do monitorowania zaleceń oraz raportowania dla KA/RN ,

  2. Przykłady praktycznych rozwiązań i narzędzi do zastosowania w ramach sprawowania funkcji audytu wewnętrznego,

  3. Kluczowe wyzwania dla mniejszych organizacji i jak im zaradzić.

KOSZTY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

CZŁONKOWIE I PODMIOTY WSPIERAJĄCE IZFIA - 550 zł/osoba; INSTYTUCJE NIENALEŻĄCE DO IZFIA – 650 zł/osoba.

Opłatę należy uiścić PRZED SZKOLENIEM przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001. 
W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: "Szkolenie AUDYT- 5 czerwca 2018 r." oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.  Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana przez Izbę Faktura (nie jest to jednak faktura VAT).

CERTYFIKATY

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu potwierdzenia doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.

 PROWADZĄCY

  Beata Szeląg Starszy Menadżer, KPMG, Zespół Usług Audytu Wewnętrznego, Ryzyka i Zapewnienia Zgodności

Beata Szeląg jest starszym menedżerem w dziale Risk Consulting KPMG. Beata posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w branży audytu i doradztwa gospodarczego.

W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej zdobyła praktyczne doświadczenie m.in. w następujących obszarach: kontrola wewnętrzna, audyt wewnętrzny i ocena ryzyk, corporate governance, badanie sprawozdań finansowych, rachunkowość, zarządzanie finansowe, zarządzanie projektami i zespołami.

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z firmami z branży produkcyjnej, paliwowej, telekomunikacyjnej i finansowej. Realizuje projekty dotyczące sourcingu audytu wewnętrznego, doradztwa w zakresie procesów i procedur w obszarze audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, doradztwa oraz oceny środowiska kontroli wewnętrznej. Realizowała także kilkanaście projektów dotyczących oceny funkcji audytu wewnętrznego zgodnie z wymaganiami standardów IIA oraz rekomendacji H dla banków.

Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział Finanse i Statystyka, Kierunek, Przetwarzanie Danych i Rachunkowość. Posiada kwalifikacje ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), CIA (Institute of Internal Auditors) oraz PMI (Project Management Institute).

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"