PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja Centrum Giełdowe w Warszawie

Szkolenie przygotowane we współpracy z kancelarią


ADRESACI SZKOLENIA 

Szkolenie jest adresowane do członków zarządu, działów HR, IT, compliance, marketingu oraz innych osób, których praca jest związana z przepisami ustawy RODO.
LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA, ZNACZENIE MA KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. 

CZAS I MIEJSCE 

Wtorek, 24 kwietnia 2018 r., godz. 10:00 – 14:00, w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom „+1”, sala „FORUM”. 

AGENDA 

I.       RODO – ostatnia powtórka, a w szczególności:

a)     problematyka kwalifikacji podmiotów jako administratorów danych osobowych;
b)     podstawy przetwarzania, kiedy odbierać zgodę?
c)     obowiązek informacyjny – co rodzi wątpliwości?
d)     umowa powierzenia przetwarzania danych – kiedy i jak?
e)     postępowanie w przypadku ryzyka naruszenia ochrony danych;
 
II.     RODO w Polsce – tak samo czy inaczej? Omówienie krajowych rozwiązań dotyczących RODO:


a)     omówienie aktualnego brzmienia projektu ustawy o ochronie danych osobowych, wg stanu na 5 kwietnia 2018 r.;
b)     omówienie aktualnego brzmienia projektu ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych, wg stanu na 5 kwietnia 2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem projektowanej zmiany Kodeksu Pracy oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
c)      omówienie wypowiedzi GIODO: zgody; DPIA; rejestry czynności przetwarzania, rejestry kategorii czynności przetwarzania;

III.    Q&A – dyskusja i próba wspólnego znalezienia odpowiedzi na nadal istniejące wątpliwości.

KOSZTY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

CZŁONKOWIE I PODMIOTY WSPIERAJĄCE IZFIA - 550 zł/osoba; INSTYTUCJE NIENALEŻĄCE DO IZFIA – 650 zł/osoba.

Opłatę należy uiścić PRZED SZKOLENIEM przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001. 
W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: "Szkolenie RODO - 24 kwietnia 2018 r. " oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.  Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana przez Izbę Faktura (nie jest to jednak faktura VAT).

CERTYFIKATY

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu potwierdzenia doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.

 PROWADZĄCY

 Dr JACEK BŁACHUT

Adwokat, Senior Associate, laureat III miejsca w Konkursie Rising Stars - Prawnicy liderzy jutra 2015, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych i problematyce tajemnic sektorowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego i telekomunikacyjnego.

 

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"