PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja Centrum Giełdowe w Warszawie

Realizacja przez fundusze inwestycyjne obowiązków wynikających z Rozporządzenia 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje (KID), dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) w ujęciu praktycznym.

CZAS I MIEJSCE

WTorek, 27 lutego 2018 r., godz. 9:00 – 16:00, w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom „+1”, sala „FORUM”.

CEL SZKOLENIA

 • Przedstawienie podstaw prawnych przygotowania przez fundusze inwestycyjne dokumentów zawierających kluczowe informacje (rozporządzenie PRIIPs, RTS, Q&A)
 • Omówienie praktycznych aspektów kalkulacji wskaźników ryzyka i kosztów do KID:

o   Metodologia wyliczania, interpretacja i kontrowersje związane z wyliczaniem wskaźników:

 • Market Risk Measure (MRM),
 • Credit Risk Measure (CRM) oraz
 • Reduction in Yield (RIY)

o   Przykłady obliczeniowe

o   Omówienie publikowanych do tej pory wartości

 • Omówienie wymogów ogólnych dotyczących formy i treści KID wraz z odniesieniem do praktyki w zakresie:

o   Całego dokumentu

o   Części opisowej produktu

o   Ryzyk i możliwych korzyści produktu

o   Kosztów produktu

o   Czasu posiadania produktu

o   Innych informacji

 • Uczestnicy po ukończeniu szkolenia powinni wiedzieć

o   jakie są szczegółowe wymogi dot. przygotowania KID zgodnie z rozporządzeniem PRIIPs,

o   jak interpretować miary ryzyka oraz kosztowe wyliczane na potrzeby KID

ADRESACI SZKOLENIA

 

Szkolenie to jest dedykowane wszystkim osobom w ramach TFI zaangażowanym w przygotowanie i wypełnianie raportów okresowych, w tym przede wszystkim osobom odpowiedzialnym za:

 • Produkt
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie aktywami
 • Operacje
 • Kwestie prawne
 • Marketing
 • Członków zarządów

 

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie w formie prezentacji z dyskusją - proponujemy otwartą formę szkolenia, w celu większego jak największej wartości dodanej płynącej z warsztatu dla uczestników.

 • Forma interaktywna: otwarta dyskusja pomiędzy uczestnikami i prowadzącym
 • Podejście praktyczne – nacisk na praktyczne aspekty wypełniania raportów, przykłady z życia
 • Prośba o aktywne uczestnictwo:
  • dzielenie się wiedzą, doświadczeniami
  • pytania
  • zaangażowanie w dyskusję

 

 

AGENDA SZKOLENIA

09:00 – 09:20           Wprowadzenie

 • Tło i ramy prawne wymogów raportowych przygotowania przez fundusze inwestycyjne dokumentów zawierających kluczowe informacje (KID)
 • KID a KIID

09:20 – 09:50           Ogólne wymogi dot. przygotowania KID

 • Elementy składowe KID
 • Forma prezentacji
 • Treść

09:50 – 10:35           Wskaźniki ryzyka: Market Risk Measure (MRM)

 • Metodologia wyznaczania
 • Interpretacja i kontrowersje
 • Przykłady

10:35 – 10:45           Przerwa kawowa

10:45 – 11:20           Wskaźniki ryzyka: Credit Risk Measure (CRM)

 • Metodologia wyznaczania
 • Interpretacja i kontrowersje
 • Przykłady

11:20 – 11:35           Wskaźniki ryzyka: Synthetic Risk Indicator (SRI)

 • Interpretacja
 • Porównanie SRI i SRRI

11:35 – 13:05           Wskaźnik kosztów: Reduction in Yield (RIY)

 • Elementy składowe

o  Koszty wejścia i wyjścia

o  Koszty transakcyjne

o  Pozostałe koszty bieżące

o  Opłaty za wynik i motywacyjne

 • Metodologia wyznaczania
 • Interpretacja
 • Przykłady

13:05 – 13:50           Przerwa obiadowa

13:50 – 14:10           Prezentacja informacji w KID: Opis produktu

 • Omówienie elementów obowiązkowych oraz aspektów praktycznych
 • Analiza przykładów publikowanych informacji

14:10 – 14:40           Prezentacja informacji w KID: Ryzyka i korzyści

 • Omówienie elementów obowiązkowych oraz aspektów praktycznych
 • Analiza przykładów publikowanych informacji

14:40 – 15:10           Prezentacja informacji w KID: Koszty

 • Omówienie elementów obowiązkowych oraz aspektów praktycznych
 • Analiza przykładów publikowanych informacji

15:10 – 15:30           Prezentacja informacji w KID: Czas posiadania produktu

 • Omówienie elementów obowiązkowych oraz aspektów praktycznych
 • Analiza przykładów publikowanych informacji

15:30 – 15:40           Prezentacja informacji w KID: Inne

 • Omówienie części dot. składania skarg, niewypłacalności Towarzystwa oraz innych istotnych informacji
 • Analiza przykładów publikowanych informacji

15:40 – 16:00           Podsumowanie

 • Częstotliwość i wymogi dot. aktualizowania KID
 • Otwarte pytania dot. wypełniania KID

CERTYFIKATY

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu potwierdzenia doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych
i adwokatów.

PROWADZĄCY

 

Maciej Kowalczyk, CFA, FRM

Dyrektor Zarządzający ds. Analiz i Ryzyka, Turbine Analytics S.A.

Specjalista zarządzania ryzykiem finansowym ze szczególnym naciskiem na: ryzyko rynkowe, zarządzanie i modelowanie danych finansowych, rozwój systemów do zarządzania aktywami oraz analizę wymogów regulacyjnych. W Turbine Analytics S.A. odpowiedzialny m.in. za system Turbine Risk Analytics – rozwiązanie do zarządzania ryzykiem dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych wdrożone w ponad 270 funduszach o aktywach o wartości ponad 31 mld zł (stan na 31.12.2015). Zdobywał doświadczenie w pracy m.in. w globalnych bankach inwestycyjnych w Londynie oraz Wiedniu w dziedzinach kontroli ryzyka rynkowego oraz instrumentów pochodnych, a także w globalnej firmie konsultingowej w zespole zarządzania ryzykiem finansowym. Licencjonowany Financial Risk Manager (certyfikat wydany przez Global Association of Risk Professionals, ID 181492) oraz Charted Financial Analyst (certyfikat wydany przez CFA Institute, ID 163073). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

KOSZTY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

Koszty uczestnictwa w szkoleniu (brutto):

CZŁONKOWIE I PODMIOTY WSPIERAJĄCE IZFIA - 550 zł/osoba

INSTYTUCJE NIE NALEŻĄCE DO IZFIA – 650 zł/osoba

 Opłatę należy uiścić PRZED SZKOLENIEM przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: "Szkolenie KID dla funduszy inwestycyjnych - 27 lutego 2018r. " oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.

Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana po odbyciu szkolenia przez Izbę Faktura (nie jest to jednak faktura VAT).

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"