PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja Centrum Giełdowe w Warszawie

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest adresowane dla tych wszystkich TFI, które zatrudniają pracowników na stosunkach pracy. Adresatem szkoleń są osoby odpowiedzialne za budowanie i wprowadzania wewnętrznych zasad wynagradzania, odpowiedzialne za opracowanie i wdrożenie polityki wynagrodzeń oraz kształtowanie regulaminów wynagradzania, czy premiowania.

 

CZAS I MIEJSCE

Poniedziałek, 12 lutego 2018 r., godz. 10:00 – 14:00, w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom „+1”, sala „FORUM”.

 

PRZEDMIOT I CEL SZKOLENIA

Jednym z obowiązków TFI jest kształtowanie polityki wynagrodzeń wedle kryteriów przyjętych i wymaganych przez ustawodawcę. Kryteria te powinny być stosowane także do osób pozostających w zatrudnieniu pracowniczym. Zasady wynagradzania kształtowane w polityce wynagrodzeń powinny również uwzględniać wymogi wymagane przepisami prawa pracy. Na szkoleniu poruszone zostaną sposoby budowania systemów premiowych z uwzględnieniem przepisów prawa pracy. Prowadzący szkolenie przedstawią specyfikę budowania regulacji premiowych dla osób zatrudnionych na stosunku pracy z uwzględnieniem orzecznictwa sądów pracy. Dodatkowo szkolenie obejmuje także problematyką ubezpieczeń społecznych w kontekście zaplanowanego zniesienia limitu składek ZUS.

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na pracowniczy aspekt zatrudnienia w TFI, konieczność jego uwzględnienia przy spełnianiu wymogów dotyczących budowy polityki wynagrodzeń, a także wskazanie możliwości rozwiązań płacowych z uwzględnieniem zmian w zakresie obowiązków składkowych na ubezpieczenia społeczne.

 

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość aktywnego dialogu z prowadzącymi oraz wymiany doświadczeń.

AGENDA

                            I.          Wymogi dotyczące zasad wynagradzania w działalności TFI - obowiązek opracowania
i wdrożenia polityki wynagrodzeń.

                          II.          Specyfika zatrudnienia pracowniczego w TFI.

                         III.          Obowiązki TFI związane z zatrudnianiem i wynagradzaniem osób w zatrudnieniu pracowniczym.

                        IV.          Konstruowanie świadczeń premiowych dla pracowników:

                                                     i.     premia regulaminowa vs. uznaniowe nagrody – kiedy pracownik może dochodzić wypłaty premii w sądzie pracy;

                                                   ii.     warunki premiowe – jak powinny być ukształtowane;

                                                  iii.     regulowanie przypadku pomniejszania lub pozbawiania prawa do premii w świetle zasad prawa pracy.

                          V.          Dostosowanie polityki wynagrodzeń do wymogów rozporządzenia ministra finansów
z 30 sierpnia 2016 roku z uwzględnieniem przepisów prawa pracy.

                        VI.          Zniesienie limitów na ubezpieczenia społeczne w 2019 roku – co czeka zatrudnionych
i pracodawców.

 

CERTYFIKATY

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu potwierdzenia doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych
i adwokatów.

 

PROWADZĄCY

Prawnicy Kancelarii WOJEWÓDKA I WSPÓLNICY posiadają bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W rankingach prestiżowej brytyjskiej firmy Chambers & Partners oraz The Legal 500 EMEA, Kancelaria w latach 2008-2017 rokrocznie klasyfikowana była w czołówce polskich podmiotów specjalizujących się w prawie pracy. Prawnicy dedykowani do przeprowadzenia szkolenia obecni są w prasie fachowej oraz najważniejszych dziennikach publikujących artykuły poruszające zagadnienia prawa pracy, gdzie na bieżąco komentują projekty oraz zmiany w zakresie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

 

  • Mec. Adrian Prusik – radca prawny, lider działu produktów emerytalnych, specjalista z zakresu prawa pracy i produktów emerytalnych

 

  • Mec. Elżbieta Smirnow - radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 

KOSZTY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 

Koszty uczestnictwa w szkoleniu (brutto):

CZŁONKOWIE I PODMIOTY WSPIERAJĄCE IZFIA - 550 zł/osoba

INSTYTUCJE NIE NALEŻĄCE DO IZFIA – 650 zł/osoba

 Opłatę należy uiścić PRZED SZKOLENIEM przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: "Szkolenie Polityka wynagrodzeń - 12 lutego 2018r. " oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.

Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana po odbyciu szkolenia przez Izbę Faktura (nie jest to jednak faktura VAT).

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"