PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja Centrum Giełdowe w Warszawie

ADRESACI SZKOLENIA

 

Szkolenie skierowane jest do pracowników Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych („TFI”), którzy zajmują się kwestiami podatkowymi i finansowymi. W szczególności zainteresowane szkoleniem będą osoby, które odpowiadają za rozliczenie zarządzanych funduszy inwestycyjnych w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)/

 

 

CZAS I MIEJSCE

 

Wtorek, 19 grudnia 2017 r., godz. 10:00 – 14:00, w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom „+1”, sala „FORUM”.

 

PRZEDMIOT I CEL SZKOLENIA

 

Od 1 stycznia 2017 r. przysługujące dotychczas wszystkim funduszom inwestycyjnym podmiotowe zwolnienie z podatku dochodowego zostało istotnie ograniczone. Fundusze inwestycyjne zamknięte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte stosujące zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych objęte zostały zwolnieniem przedmiotowym, z którego wyłączone zostały jednak przychody uzyskiwane z udziałem podmiotów podatkowo transparentnych.

 

Krótki proces legislacyjny i minimalne vacatio legis przewidziane w nowelizacji w znaczny sposób ograniczył możliwość przygotowania się Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych do nowych przepisów, w związku z czym w portfelach wielu funduszach inwestycyjnych pozostały aktywa, które mogły powodować powstanie u nich przychodu podatkowego nie podlegającego zwolnieniu. Przychód podlegający opodatkowaniu mógł powstać również w toku podejmowanych po 1 stycznia 2017 r. działań restrukturyzacyjnych, w odniesieniu do których należało uwzględnić też wpływ tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

 

Opisany stan doprowadził do powstania szeregu wątpliwości związanych z opodatkowaniem funduszy inwestycyjnych, ciążącymi na nich obowiązkami w zakresie dokumentacji i rozliczeń oraz odpowiedzialnością Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i członków ich zarządu za zobowiązania istniejących oraz zlikwidowanych funduszy.

 

Szkolenie będzie miało na celu przedstawić najważniejsze aspekty opodatkowania funduszy inwestycyjnych podatkiem dochodowym w świetle obowiązujących przepisów. Oprócz omówienia aspektów teoretycznych, nacisk zostanie położony na kwestie praktyczne związane z rozliczaniem funduszy oraz te budzące najwięcej wątpliwości. Szkolenie obejmuje również zmiany, których wprowadzenie planowane jest od 1 stycznia 2018 r.

 

FORMA SZKOLENIA

 

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość aktywnego dialogu z prowadzącymi oraz wymiany doświadczeń.

 

AGENDA

 1. Ogólne zasady opodatkowania funduszy inwestycyjnych od 1 stycznia 2017 r.
 2. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe funduszy inwestycyjnych.
 3. Opodatkowanie dochodu pochodzącego ze spółek podatkowo transparentnych:
  1. identyfikacja spółek podatkowo transparentnych,
  2. rodzaje dochodów opodatkowanych,
  3. zysk z instrumentów typu ETF.
 4. Opodatkowanie NSFIZ.
 5. Obowiązki związane z zagranicznymi spółkami kontrolowanymi (CFC):
  1. identyfikacja spółek CFC,
  2. rejestr spółek zagranicznych i ewidencja zdarzeń w spółce CFC,
  3. zeznanie o wysokości dochodu CFC,
  4. zwolnienie przedmiotowe, a podatek z tytułu CFC.
 6. Opodatkowanie czynności restrukturyzacyjnych – klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania oraz ostrzeżenia Ministerstwa Finansów.
 7. Zmiany w opodatkowaniu funduszy inwestycyjnych od 1 stycznia 2018 r.
 8. Koszty uzyskania przychodu w funduszu inwestycyjnym.
 9. Zaliczki na podatek dochodowy.
 10. Deklaracje składane przez fundusz.
 11. Obowiązki związane z likwidacją funduszu.
 12. Dyskusja.

CERTYFIKATY

 

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany  w celu potwierdzenia doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez doradców podatkowych.

 

KOSZTY UCZESTNICTWA

 

Koszty uczestnictwa w szkoleniu (brutto):

CZŁONKOWIE I PODMIOTY WSPIERAJĄCE IZFIA - 550 zł/osoba

INSTYTUCJE NIENALEŻĄCE DO IZFIA – 650 zł/osoba

Opłatę należy uiścić PRZED SZKOLENIEM przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: "Szkolenie 19 grudnia 2017 r." oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników.

Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana po odbyciu szkolenia przez Izbę Faktura (nie jest to jednak faktura VAT).

 

PROWADZĄCY

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez ekspertów z kancelarii FL Tax.

FL Tax jest najszybciej rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego w Polsce (wg Rankingu firm doradztwa podatkowego 2017 dziennika Rzeczpospolita). Specjaliści z FL Tax posiadają szerokie doświadczenie we współpracy z firmami z branży finansowej. W szczególności współpraca z TFI pozwoliła na zgłębienie przedstawianych tematów oraz wypracowanie dla swoich klientów praktycznych rozwiązań.

 

 

Kamil Lewandowski - Partner, doradca podatkowy

Kamil jest założycielem FL Tax i partnerem w tej firmie. Doradza krajowym i zagranicznym klientom, tworząc efektywne podatkowo struktury dla prowadzenia biznesu, a także nabywania i         sprzedaży przedsiębiorstw. Kamil koncentruje się na planowaniu podatkowym dla firm oraz prywatnych inwestorów. W trakcie swojej dotychczasowej praktyki Kamil doradzał wielu podmiotom z branży finansowej i ubezpieczeniowej, w tym towarzystwom funduszy inwestycyjnych.

Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo w krajowych i międzynarodowych kwestiach związanych z podatkiem VAT.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Został doradcą podatkowym w 2009 r.

Mariusz Kołacki – Menedżer, doradca podatkowy

Mariusz jest menedżerem w FL Tax oraz licencjonowanym doradcą podatkowym. Specjalizuje się w procesach restrukturyzacyjnych oraz doradztwie na rzecz podmiotów z sektora finansowego. W swojej pracy zawodowej doradzał zarówno największym polskim przedsiębiorstwom, jak i podmiotom z międzynarodowych grup kapitałowych. Wśród obsługiwanych przez niego podmiotów znajdują się w szczególności Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, oraz fundusze inwestycyjne.

Przed rozpoczęciem współpracy z FL Tax, Mariusz zdobywał doświadczenie zawodowe pracując w dziale planowania podatkowego dużej polskiej kancelarii podatkowej.

Mariusz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"