PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja Centrum Giełdowe w Warszawie

 

TERMIN I LOKALIZACJA

 Czwartek, 30 listopada 2017 r., godz. 10:00 – 14:00, w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom „1”, sala „FORUM”

PRZEDMIOT I CEL SZKOLENIA

Moment rozpoczęcia stosowania RODO zbliża się. Kluczowe jest właściwe rozpoznanie własnej sytuacji w zakresie przetwarzania danych osobowych:

 • Jakie dane przetwarzamy?
 • W jakim celu?
 • Czy właściwie je zabezpieczamy?
 • Jakie procedury musimy wdrożyć by spełnić wymogi RODO?
 • Co nas dotyczy, a co nie?

Oprócz zagadnień ogólnych podczas spotkania przedstawimy również stan prawny na pół roku przed wejściem w życie rozporządzenia RODO.

 

 

ADRESACI

Adresatami szkolenia są pracownicy towarzystw funduszy inwestycyjnych, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych odpowiadają za zarządzanie i przetwarzanie danych osobowych.

 

FORMA SZKOLENIA

 

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość aktywnego dialogu z prowadzącym oraz wymiany doświadczeń.

 

AGENDA

 

 1. RODO – główne aspekty rozporządzenia ogólnego.
 2. Czym jest RODO? Charakterystyka prawna i moc obowiązująca;
 3. Kto jest kim w procesie przetwarzania danych osobowych? Zdefiniowanie uczestników procesów regulowanych przez RODO;
 4. Fundamenty ochrony danych osobowych. 7 głównych zasad przetwarzania danych;
 5. Kiedy przetwarzanie danych jest legalne? Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych;
 6. Nowe obowiązki administratora danych. Prezentacja obowiązków administratorów danych.
 7. Kto, czego i pod jakimi warunkami może żądać od administratora danych osobowych? Prawa osób, których dane dotyczą i odpowiadające im obowiązki administratorów danych;
 8. Co grozi za naruszenie RODO? Omówienie możliwych konsekwencji naruszeń przepisów RODO.

 

 1. Prawo polskie na pół roku przed rozpoczęciem obowiązywania RODO.
 2. Projekt ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności w kwestii:
 • inspektorów ochrony danych;
 • certyfikacji;
 • postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
 • postępowań kontrolnych;
 • odpowiedzialności cywilnej/kary administracyjnych/przepisów karnych;
 1. Projekt ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, a w szczególności, w kwestii:
 • zmian w Kodeksie pracy;
 • zmian w Prawie bankowym;
 • zmian w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej;
 1. Stanowisko GIODO a projekty zmian w przepisach polskich związane z RODO,
  a w szczególności, stanowisko w stosunku do projektu ustawy o ochronie danych osobowych oraz w stosunku do:
 • zmian w Kodeksu pracy;
 • zmian w Prawie bankowym.

 

PROWADZĄCY

 

Prawnicy kancelarii SPCG posiadają szerokie doświadczenie w zakresie prawa ochrony danych osobowych. Kancelaria świadczy usługi związane z ochroną danych osobowych m.in. w zakresie:

 • Badania (audytu) zgodności i stopnia przygotowania do wymogów rozporządzenia RODO.
 • Przygotowywania opinii prawnych dot. zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, w tym opinii dot. wszelkich dokumentów wewnętrznych spółki związanych z przetwarzaniem danych osobowych (takich jak np. polityka bezpieczeństwa itp.).
 • Przygotowywania i opiniowania umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Przygotowywania dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszenia bazy danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Reprezentowania Klientów w postępowaniach prowadzonych z udziałem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 • Doradztwa prawnego w zakresie możliwości przekazywania przez administratora danych osobowych do państw trzecich (poza terytorium EOG).
 • Wykonywania audytów dokumentacji/procedur przedsiębiorców w zakresie przestrzegania regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Szkolenie poprowadzi:

 

dr Jacek Błachut

adwokat

Senior Associate SPCG

Specjalizuje się w problematyce ochrony danych osobowych (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z tzw. BIG DATA), prawie karnym (w szczególności prawie karnym gospodarczym), prawie telekomunikacyjnym oraz prawie konkurencji.

Posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w doradztwie i reprezentowaniu osób fizycznych i prawnych. Występował w wielu postępowaniach karnych, cywilnych, sądowo-administracyjnych oraz administracyjnych, w tym w licznych postępowaniach z udziałem państwowych organów regulacyjnych. Reprezentował Klientów przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa karnego.

Prelegent na zorganizowanej w październiku 2016 r. konferencji Związku Banków Polskich „BIG DATA w sektorze finansowym w erze GDPR”, poświęconej tematyce profilowania i korzystania z BIG DATA w działalności podmiotów sektora finansowego (bankowego, ubezpieczeniowego i kapitałowego) w kontekście rozporządzenia RODO. Prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów rozporządzenia RODO.

W zorganizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna konkursie Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2015 znalazł się wśród 3 najlepiej zapowiadających się prawników w kraju.

 

CERTYFIKATY

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu potwierdzenia doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.

 

 

KOSZTY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 

Koszty uczestnictwa w szkoleniu (brutto):

CZŁONKOWIE I PODMIOTY WSPIERAJĄCE IZFIA - 550 zł/osoba

INSTYTUCJE NIE NALEŻĄCE DO IZFIA – 650 zł/osoba

Opłatę należy uiścić PRZED SZKOLENIEM przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: "Szkolenie 30 listopada 2017 r. " oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników

Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiana po odbyciu szkolenia przez Izbę Faktura (nie jest to jednak faktura VAT).

 

 

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"