PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja Centrum Giełdowe w Warszawie

Termin i lokalizacja

Wtorek, 26 września 2017 r., godz. 10:00 – 14:00, w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom „0”, sala „OFFICIUM”

 Forma szkolenia:

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość aktywnego dialogu z prowadzącymi oraz wymiany doświadczeń.

 Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników towarzystw funduszy inwestycyjnych („TFI”), którzy zajmują się kwestiami podatkowymi i finansowymi. W szczególności, zainteresowane szkoleniem będą osoby, które odpowiadają za rozliczenie transakcji realizowanych przez TFI z podmiotami powiązanymi oraz za przygotowanie dokumentacji podatkowej dla tych transakcji.

 Cele szkolenia

Ceny transferowe są zagadnieniem znajdującym się w centrum zainteresowania organizacji międzynarodowych oraz organów podatkowych w wielu krajach. Również polskie władze skarbowe nadały cenom transferowym najwyższy priorytet. W konsekwencji, począwszy od 2015 roku obserwuje się zaostrzenie i zintensyfikowanie kontroli w tym obszarze. Ponadto, od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe wymogi w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych, które w większości przypadków oznaczają dodatkowe obowiązki dokumentacyjne dla podatników. Jednym z przykładów dodatkowych obowiązków po stronie podatników, jest oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, podpisywane przez członków zarządu i składne do urzędu skarbowego wraz z rocznym zeznaniem podatkowym.

 Ze względu na szczególne zasady działania TFI oraz zarządzanych przez nie funduszy, pojawia się szereg wątpliwości i niejasności związanych zakresem stosowania przepisów o cenach transferowych w odniesieniu do tej grupy podmiotów.

 Szkolenie będzie miało na celu przedstawić w kompleksowy i zorganizowany problematykę cen transferowych w kontekście działalności funduszy inwestycyjnych i zarządzających nimi TFI. Oprócz omówienia aspektów teoretycznych, nacisk zostanie położony na kwestie praktyczne związane z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych oraz analizą rynkowego charakteru transakcji z podmiotami powiązanymi.

 

Agenda 

 • Aktualne zasady opodatkowania funduszy inwestycyjnych

  • opodatkowanie funduszy inwestycyjnych po 1 stycznia 2017 r.

  • planowane/oczekiwane zamiany w opodatkowaniu funduszy inwestycyjnych

 • Wprowadzenie do cen transferowych

  • zasada ceny rynkowej

  • polskie i międzynarodowe regulacje w zakresie cen transferowych

  • przeciwdziałanie transferowi zysków i erozji podstawy opodatkowania – projekt „BEPS”

 • Co zmienia się w cenach transferowych?

  • Nowe obowiązki dokumentacyjne – zakres zmian

  • Jak zmienia się podejście organów skarbowych?

  • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – komunikaty Ministerstwa Finansów

 • Specyficzne zagadnienia z obszaru cen transferowych w funduszach inwestycyjnych i towarzystwach funduszy inwestycyjnych („TFI”)

  • Czy fundusz i zarządzające nim TFI to podmioty powiązane w rozumieniu cen transferowych:

   • praktyka i stanowisko organów podatkowych

   • konsekwencje uznania TFI oraz funduszy za podmioty powiązane

  • Kiedy uczestnik może być powiązany z funduszem?

  • Dokumentacja cen transferowych – aspekty praktyczne:

   • ogólne zasady określania zakresu obowiązków dokumentacyjnych

   • fundusze z wydzielonymi subfunduszami – jak określić progi transakcyjne?

   • czy należy dokumentować transakcje, z których dochód podlega zwolnieniu przedmiotowemu z podatku dochodowego?

   • fundusze posiadające w portfelu spółki transparentne podatkowo

   • sprawozdanie CIT-TP

  • Weryfikacja rynkowego charakteru typowych transakcji zawieranych przez fundusze/TFI

   • opłata za zarządzanie i opłaty manipulacyjne

   • wynagrodzenie za dystrybucję jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych

   • premie inwestycyjne

 • Likwidacja funduszu w trakcie roku

 • Dyskusja

CERTYFIKATY

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu potwierdzenia doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez doradców podatkowych.

 

Prowadzący

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez ekspertów z kancelarii FL Tax.

FL Tax jest najszybciej rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego w Polsce (wg Rankingu firm doradztwa podatkowego 2017 dziennika Rzeczpospolita). Jedną z najważniejszych kompetencji FL Tax jest doradztwo w zakresie cen transferowych. Dedykowany, doświadczony zespół, setki zrealizowanych projektów oraz wiedza merytoryczna pozwoliły na opracowanie skutecznych i sprawnych rozwiązań w zakresie cen transferowych.

Specjaliści z FL Tax posiadają szerokie doświadczenie we współpracy z firmami z branży finansowej oraz ubezpieczeniowej, w szczególności współpraca z różnymi TFI pozwoliła na wypracowanie rozwiązań, które zabezpieczają kluczowe ryzyka w obszarze cen transferowych.

 • Kamil Lewandowski – założyciel FL Tax i partner w tej firmie.

 • Piotr Siwiecki – menedżer w FL Tax oraz lider kompetencji cen transferowych w tej firmie. 

Kamil Lewandowski - jest założycielem FL Tax i partnerem w tej firmie. Doradza krajowym i zagranicznym klientom, tworząc efektywne podatkowo struktury dla prowadzenia biznesu, a także nabywania i sprzedaży przedsiębiorstw. koncentruje się na planowaniu podatkowym dla firm oraz prywatnych inwestorów. W trakcie swojej dotychczasowej praktyki doradzał wielu podmiotom z branży finansowej i ubezpieczeniowej,  w tym towarzystwom funduszy inwestycyjnych. Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo w krajowych i międzynarodowych kwestiach związanych z podatkiem VAT. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Piotr Siwiecki - Zajmuje się problematyką cen transferowych od 2011 roku. Posiada szerokie doświadczenie w projektach z zakresu cen transferowych, które zdobył w czasie pracy w PwC w Warszawie i Londynie. Brał udział w realizacji projektów z zakresu cen transferowych obejmujących przygotowywanie dokumentacji cen transferowych, opracowywanie analiz porównawczych, wsparcie w postępowaniach podatkowych w obszarze cen transferowych oraz udział w postępowaniach dotyczących uzyskania uprzednich porozumień cenowych z Ministerstwem Finansów. Piotr jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"