PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja Centrum Giełdowe w Warszawie

ADRESACI SZKOLENIA

 BRAK MIEJSC, PRZEPRASZAMY

Adresatami szkolenia są pracownicy towarzystw funduszy inwestycyjnych, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych odpowiadają za sprzedaż, wdrażanie i szeroko rozumianą obsługę grupowych programów i planów emerytalnych oraz pracownicy firm i przedsiębiorstw w których takie programy funkcjonują. Szkolenie może się również okazać pożyteczne dla TFI, które planują zaangażować się w projekt tworzenia i zarządzania Pracowniczymi Programami Kapitałowymi.

CZAS I MIEJSCE

Poniedziałek, 11 września, godz. 10:00 – 14:00, w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom „0”, hol główny, sala „Imperium”.

 

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość aktywnego dialogu z prowadzącymi oraz wymiany doświadczeń.

 

PRZEDMIOT I CEL SZKOLENIA

Zgodnie z wiedzą publicznie dostępną istnieje duże prawdopodobieństwo, że od 2018 roku w ramach wdrażanej reformy systemu emerytalnego w Polsce zostanie wprowadzona nowa instytucja – Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Mają być one prowadzone w formie umów zawieranych przez podmioty zatrudniające (głównie pracodawców) z towarzystwami funduszy inwestycyjnych zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi w Polsce. Obecnie trwają ostatnie prace nad projektem stosownej ustawy, która zostanie poddana konsultacjom społecznym oraz pracom parlamentarnym. Należy przy tym zastrzec, że w toku powyższych działań nie można wykluczyć modyfikacji, w tym istotnej zasady PPK. Założenia projektu zakładają jednakże obligatoryjne współfinansowanie PPK przez podmioty zatrudniające oraz osoby zatrudnione, zamrożenie środków do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego (z pewnymi wyjątkami), zasady polityki inwestycyjnej związanej z wiekiem uczestników oraz szereg rozwiązań nowych, nieznanych do tej pory systemowi emerytalnemu w naszym kraju. Należy jednakże z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że PPK staną się w okresie najbliższych dwóch lat popularnym świadczeniem oferowanym przez większość pracodawców. Przygotowując się do wprowadzenia tego projektu już dziś oferujemy Państwu szkolenie, które w sposób syntetyczny przedstawi podstawowe założenia dotychczas funkcjonujących programów versus nowe rozwiązania emerytalne.

CERTYFIKAT PO SZKOLENIU

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone zostanie certyfikatem, który będzie mógł być wykorzystany w celu potwierdzenia doskonalenia umiejętności zawodowych m.in. przez radców prawnych i adwokatów.

AGENDA

1. Wprowadzenie - dotychczas istniejące formy grupowych planów emerytalnych (45 min)

 • Praktyczne aspekty związane z prowadzeniem PPE oraz pozaustawowych form ubezpieczenia
 • Pracownicze Programy Emerytalne
 • Pozaustawowe formy ubezpieczeń emerytalnych
 • Powszechność wprowadzanych rozwiązań
 • Podmioty prowadzące PPE

2. Pracownicze Plany Kapitałowe – założenia (ok 1 godzina)

 • Założenia teoretyczne Planu Budowy Kapitału
 • Zakres podmiotowy oraz wysokość składki
 • Obowiązki sprawozdawcze podmiotów zatrudniających
 • Możliwości zwolnień z obowiązku prowadzenia PPK
 • Warunki wypłaty świadczenia

3. Prawne aspekty wprowadzenia PPK (ok 1 godzina)

 • Forma prawna prowadzenia PPK
 • Umowa o prowadzenie i umowa o zarządzanie
 • Sankcje karne
 • Uwarunkowania polityki inwestycyjnej
 • Przekształcenia PPE w PPK
 • Podatki i zwolnienia podatkowe

4. Podsumowanie

 • Kluczowe zmiany
 • Terminy wymagane prawem
 • polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania
 • polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem
 • procedura wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego

PROWADZĄCY

Pracownicy Kancelarii WOJEWÓDKA I WSPÓLNICY posiadają unikalne w skali kraju doświadczenie w zakresie planów emerytalnych, współtworzyli kilkadziesiąt pracowniczych programów emerytalnych we wszystkich formach. Kancelaria współtworzyła również dwa pracownicze fundusze emerytalne, kilkanaście programów w formie ubezpieczeniowej oraz kilkadziesiąt w formie umowy z funduszem inwestycyjnym. Kancelaria posiada też doświadczenie w obsłudze pozaustawowych planów i programów emerytalnych (PPE, EPO, IPO i inne nazwy) opartych na współpracy tak z funduszami inwestycyjnymi, jak też ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi, jak też oparte na rozwiązaniach hybrydowych.

 • Dr Marcin Wojewódka będąc Wiceprezesem ZUS aktywnie uczestniczył w pracach nad ustawa o PPK.
 • Dr Antoni Kolek w 2016 r. był koordynatorem Przeglądu sytemu emerytalnego bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności
MHuczkowski

Dr Marcin Wojewódka

Radca prawny, numer wpisu WA-5369, założyciel Wojewódka i Wspólnicy Sp. k., kancelarii specjalizującej się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem. W grudniu 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii (praca doktorska pt. „Pracownicze program emerytalne, jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania”). Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych, które zdobył w wiodących firmach doradczych, takich jak Arthur Andersen oraz Mercer Human Resource Consulting. Doradzał kilkudziesięciu pracodawcom w Polsce w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych. Specjalizuje się w świadczeniach pracowniczych, zbiorowych stosunkach pracy oraz postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy.

MHuczkowski

Dr Antoni Kolek

Of counsel w kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. k., Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, studiował także gospodarkę przestrzenną w EUROREG UW.

Specjalizuje się w zagadnieniach ubezpieczeń społecznych. W 2016 roku był Koordynatorem Przeglądu systemu emerytalnego - Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności. Posiada doświadczenie w zarzadzaniu w administracji publicznej. Pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Prezesa ZUS realizując projekty kadrowe i restrukturyzacyjne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"