PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja Centrum Giełdowe w Warszawie

TERMIN I LOKALIZACJA

Czwartek, 23 marca 2017 r. Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4, Warszawa. Sala. "Forum", poziom +1 (dawny Catalyst).

Godz: 10:00 -14:00 z półgodzinną przerwą; każdy moduł po 1,5h + 15 minut na dyskusję.

PRZEDMIOT I CEL SZKOLENIA

Szkolenie będzie miało na celu przedstawienie w kompleksowy sposób działań, które muszą zostać podjęte w firmach sektora finansowego w związku z nowymi regulacjami unijnymi do połowy przyszłego roku.

14 kwietnia 2016 roku Parlament Europejski uchwalił Rozporządzenie w zakresie ochrony danych osobowych, które przyczyni się w znacznym stopniu do harmonizacji zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Rozporządzenie, które zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r., w istotny sposób modyfikuje dotychczasowy system ochrony danych osobowych. Jedną z przełomowych kwestii uregulowanych w Rozporządzeniu, jest możliwość nakładania na przedsiębiorstwa naruszające zasady przetwarzania danych osobowych kar finansowych w wysokości do 20 mln euro albo w wysokości 4% rocznego światowego obrotu danego przedsiębiorstwa.

Zmiany wprowadzone przez Rozporządzenie będą miały wpływ na działalność podmiotów, które przetwarzają dane osobowe (w tym również dane sensytywne) lub monitorują działania osób fizycznych na dużą skalę, w tym również podmioty prowadzące działalność biznesową w sektorze finansów, takich jak np. banki, TFI, czy też PTE.

Uchwalenie Rozporządzenia zbiega się z intensywnym rozwojem metod przetwarzania danych osobowych, przy zastosowaniu nowych technologii. Dotyczy to w szczególności zjawiska tzw. BIG DATA. Gromadzenie i obracanie ogromnymi ilościami danych oraz ich przepływ pomiędzy rozmaitymi podmiotami, łączy się z licznymi wątpliwościami prawnymi. Są one szczególnie istotne w przypadku tak wrażliwych sektorów jak rynek usług finansowych. Kluczowe stają się problemy dotyczące dopuszczalności i zasad profilowania klienta, dopuszczalności stosowania nowych sposobów jego oceny (np. procesy social scoring), czy też ochrony tzw. tajemnic sektorowych.

DLA KOGO

Szkolenie adresowane  jest do kadry zarządzającej, w tym w szczególności dyrektorów działów prawnych, osób odpowiadających za bezpieczeństwo lub compliance, czy też pracowników działów IT lub marketingu w instytucjach działających w sektorze finansowym ze szczególnym uwzględnieniem TFI, PTE.

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie ma co do zasady formę wykładu, w ramach którego uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z podstawowymi zmianami, które wynikają z przyjęcia nowego Rozporządzenia, z uwzględnieniem praktycznego znaczenia tych zmian w codziennej działalności biznesowej przedsiębiorcy jak również z problemami wiążącymi się z przetwarzaniem danych osobowych w ramach procesów BIG DATA.

Szkolenie zapewnia możliwość zadawania pytań i prowadzenia dyskusji w trakcie wykładu.

Po każdej części składowej szkolenia (oraz po jego zakończeniu) przewidziany jest czas na dyskusję – uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i wymiany własnych doświadczeń.

 AGENDA

Godz: 10:00 -14:00

Podstawowe zmiany wprowadzone przez GDPR w zakresie ochrony danych osobowych, w tym:

  • Sankcje związane z naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych.
  • Nowe uprawnienia osób fizycznych  oraz modyfikacja istniejących uprawnień.
  • Obowiązek powołania inspektora ochrony danych i wykonania oceny skutków dla ochrony danych.
  • Poszerzenie obowiązku informacyjnego.
  • Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (poza EOG).

 BIG DATA na rynku usług finansowych, w tym:

  • Pojęcie BIG DATA i jego zastosowanie na rynku usług finansowych.
  • Wykorzystywanie BIG DATA, a regulacje prawne dotyczące profilowania klienta (obecnie i na gruncie przepisów GDPR).
  • Social scoring jako przykład wykorzystania BIG DATA na rynku usług finansowych.
  • Problem ochrony tajemnic sektorowych przy wykorzystywaniu BIG DATA.
MHuczkowski

Dr Marcin Huczkowski

radca prawny, Senior Associate, specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie mediów oraz zagadnieniach związanych z ochroną dóbr osobistych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora IT / TMT. Ma również obszerną wiedzę w zakresie prawa ochrony danych osobowych.
MHuczkowski

Dr Jacek Błachut

adwokat, Senior Associate, laureat III miejsca w Konkursie Rising Stars - Prawnicy liderzy jutra 2015, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych i problematyce tajemnic sektorowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego i telekomunikacyjnego.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"