PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja Centrum Giełdowe w Warszawie

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu przedstawienie konsekwencji, jakie będą miały nowe wymogi MiFID II dla dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (UCITS i AIF). Omówione będą zarówno kwestie zakresu podmiotowego regulacji (np. zaostrzenie wymogów dla dystrybutorów działających w trybie art. 32 ust 2 ustawy o funduszach inw.), nowe i zmienione wymogi dla dystrybutorów (np. kwestie zachęt, restrykcje dotyczące wynagrodzeń pracowników, wymogi informacyjne), jak i wpływ tych wymogów na strategie biznesowe dystrybutorów (banki, domy maklerskie i dystrybutorów w trybie art. 32.2).

DLA KOGO

Szkolenie to jest dedykowane osobom odpowiedzialnym w ramach TFI za strategię biznesową, członkom zarządów, osobom odpowiedzialnym za kwestie zgodności z wymogami prawa oraz prawnikom. Również dla menedżerów i pracowników, banków depozytariuszy, agentów transferowych, specjalistów zajmujących się rynkiem zarządzania aktywów.

FORMA SZKOLENIA

Szkolenie w formie prezentacji z dyskusją - proponujemy otwartą formę szkolenia, w celu jak największej wartości dodanej płynącej z warsztatu dla uczestników.

 • Forma interaktywna: otwarta dyskusja pomiędzy uczestnikami i prowadzącym
 • Podejście praktyczne: nacisk na analizę implikacji nowych wymogów, na przykładach bieżących projektów implementacji MiFID u dystrybutorów
 • Prośba o aktywne uczestnictwo:
  • dzielenie się wiedzą, doświadczeniami
  • pytania
  • zaangażowanie w dyskusję

 

TERMIN I LOKALIZACJA SZKOLENIA

 Piątek, 18 listopada 2016, godz. 10:00 – 14:00 w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom 1, hol główny, sala "Forum"

 

AGENDA

1. Struktura nowelizowanych aktów prawnych

 • Struktura aktów prawnych. Podział na MiFID II i MiFIR
 • Harmonogram wdrożenia
 • Wpływ struktury regulacji (rozporządzenia unijne jako akty wykonawcze dyrektywy) na strategię imprementacyjną

2. Zmiany w zakresie przedmiotowym i podmiotowym MiFID

 • Zmiany w zakresie wymogów stosowanych dla dystrybutorów funduszy inwestycyjnych działających w oparciu o art. 32 ust 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych
 • Objęcie regulacjami strukturyzowanych produktów inwestycyjnych: depozytów i ubezpieczeń strukturyzowanych

3. Zmiany w wymogach dotyczących korzyści („inducements”): ograniczenie możliwości ich przyjmowania / przekazania, m.in. szczegółowa definicja „korzyści mającej na celu poprawę jakości usługi”; informowanie ex-post klienta o przyjętych/przekazanych zachętach

4. Nowe wymogi dla firm „wytwarzających instrumenty finansowe” i „dystrybuujących instrumenty finansowe”; ograniczenia w dystrybucji wynikające z wymogów dotyczących „rynków docelowych”

5. Zmiany w zakresie odpowiedniości (Appropriateness / Suitability); nowy standard ankiety Izby Domów Maklerskich a MiFID II

6. Zmiany w wymogach informacyjnych dla klientów (np. szczegółowe informowanie ex-post o poniesionych kosztach)

7. Istotne ingerencje w zasady wynagradzania pracowników sprzedaży

8. Praktyka sprzedażowa polskiego rynku finansowego a doradztwo inwestycyjne – podwyższenie ryzyka regulacyjnego po wejściu MiFID II

9. Wymogi dla rejestracji komunikacji z klientami, w tym komunikacji osobistej (np. w oddziale)

10. Ograniczenia w cross-selling oraz w łączeniu produktów („bundling”)

11. Wpływ wymogów na strategie biznesowe dystrybutorów

 • Zakres dystrybuowanych produktów
 • Zachęty - strategie dystrybutorów w zakresie uzasadniania podniesienia jakości usługi
 • Zachęty - "moje TFI" vs "obecne TFI"
 • Wpływ ograniczeń wynikających z wymogów organizacyjnych: "rynków docelowych" i dotyczących wynagrodzeń
MHuczkowski

Mariusz Więckowski, Partner Zarządzający Areto.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie produktów rynku finansowego i stosowanych do nich wymogów regulacyjnych. Do 2011 r. pracował w Banku BPH jako dyrektor odpowiedzialny za rozwój produktów skarbowych i ich kanałów dystrybucji. W latach 2008-2010 był Project Managerem projektu wdrożenia MiFID w Banku BPH, obejmującego dostosowanie wszystkich obszarów banku do wymogów Dyrektywy. Uczestniczy w pracach grup roboczych Związku Banków Polskich (m.in. w zakresie EMIR, MiFID II) oraz komitetów produktowych i regulacyjnych International Swaps & Derivatives Association (m.in. MiFID Consultative Group, EMIR Consultative Group, Documentation Committee). Obecnie doradza kilku grupom bankowym (posiadających w swoich strukturach domy maklerskie i TFI) przy implementacji MiFID II. Prowadzi wiele szkoleń z zakresu transakcji pochodnych, ich dokumentacji oraz wymogów regulacyjnych. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"