PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja Centrum Giełdowe w Warszawie

DLA KOGO

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, specjalistów do spraw podatkowych oraz osób zainteresowanych tą tematyką.

FORMA SZKOLENIA

 • Forma interaktywna : otwarta dyskusja pomiędzy uczestnikami i prowadzącym

 • Podejście praktyczne : nacisk na praktyczne aspekty wypełniania raportów, przykłady z życia oraz podejście i sposoby wypełniania w świetle braków informacyjnych.

 • Prośba o aktywne uczestnictwo:

  • dzielenie się wiedzą, doświadczeniami
  • pytania
  • zaangażowanie w dyskusję

TERMIN I LOKALIZACJA SZKOLENIA

Piątek 14 października 2016, godz. 10:00 – 14:00 w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom "0", sala "Studium".

CELE I TEMATYKA SZKOLENIA

Szkolenie będzie miało na celu przedstawiać w kompleksowy, zorganizowany sposób obowiązki płatnika (obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku) oraz obowiązki dokumentacyjno-informacyjne (np. sporządzenie i przesłanie formularzy PIT-8C, IKZE) po stronie podmiotów związanych z funduszami kapitałowymi. Oprócz uporządkowania typowych sytuacji, omówione zostaną również kwestie bardziej problematyczne lub kontrowersyjne (np. czy wydatki za zarządzanie portfelem można uwzględnić w PIT-8C, jakie jest źródło przychodów w przypadku różnych akcji promocyjnych / kickbacków). W końcu, przedstawione zostaną konsekwencje (w tym karnoskarbowe) naruszenia tych obowiązków.

AGENDA

 1. W jakich przypadkach na towarzystwie funduszy inwestycyjnych będą ciążyć obowiązki płatnika? Czy są to obowiązki TFI, Funduszu, czy agenta transferowego? Czy istnieje możliwość scedowania obowiązków z zakresu podatku na podmioty trzecie?
  1. Fundusz jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego
  2. Obwiązki płatnika w przypadku występowania agenta transferowego

 2. Ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu umorzenia / wykupu jednostek inwestycyjnych / certyfikatów inwestycyjnych:
  1. wydatki za zarządzanie portfelem instrumentów finansowych – czy uwzględnić w PIT-8C?
  2. podstawa opodatkowania w przypadku dziedziczenia, darowizny

 3. Obowiązki płatnika / obowiązki informacyjne w przypadku śmierci uczestnika funduszu.

 4. Rozliczenie IKE oraz IKZE:
  1. ustalenie podstawy opodatkowania
  2. kiedy w przypadku zwrotu wpłat z IKZE jest konieczne sporządzenie i przekazanie PIT-8C, a kiedy nie?
  3. PIT-8AR – czy zawsze jest sporządzany przy wypłatach z IKZE?
  4. Jakie są obowiązki w stosunku do nierezydentów?
  5. Co w przypadku śmierci oszczędzającego?
  6. Obowiązki związane z wypłatami transferowymi.
  7. Jakie są konsekwencje zaspokojenia wierzyciela oszczędzającego z zabezpieczenia ustanowionego na IKZE?

 5. Ustalenie podstawy opodatkowania w przypadku wypłaty dywidend, odsetek i innych okresowych świadczeń pieniężnych.
 

Prowadzący

 
 
LESZEK TOKARSKI

Partner w Zespole Instytucji Finansowych w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, radca prawny.

Specjalizuje się w doradztwie podatkowym od 1992r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ministerstwie Finansów, kancelariach prawnych, KPMG oraz Deloitte. Począwszy od 2001r., Partner w Deloitte, zarządza Działem Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych.

Prowadzi bieżące doradztwo podatkowe dla banków, zakładów ubezpieczeń, firm leasingowych, oraz innych instytucji finansowych. Specjalizuje się w procesach reorganizacji i restrukturyzacji działalności operacyjnej klientów, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT oraz w reprezentowaniu klientów w postepowaniach kontrolnych i podatkowych przed organami podatkowymi, a także w procesach podatkowych przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 
 
MACIEJ KOSTRZEWSKI

Starszy menedżer w Zespole Instytucji Finansowych w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.

Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe, świadcząc usługi podatkowe dla instytucji finansowych oraz innych podmiotów gospodarczych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych.

Maciej specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu doradztwa przy transakcjach dla instytucji finansowych, w tym banków, zakładów ubezpieczeniowych, firm leasingowych, podmiotów świadczących usługi pośrednictwa finansowego (pośredników finansowych) oraz funduszy inwestycyjnych.

Maciej brał udział w kompleksowych audytach podatkowych, badaniach wybranych obszarów działalności podmiotów gospodarczych oraz badaniach typu „due diligence” w zakresie rozliczeń podatkowych. Prowadził także szkolenia z zakresu problematyki podatkowej.

 
PAWEŁ SKORŁUTOWSKI

Menedżer w Zespole Instytucji Finansowych w dziale doradztwa podatkowego Deloitte, doradca podatkowy, radca prawny. Student Podyplomowych Studiów Ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej.

Posiada osiem lat doświadczenia w świadczeniu usług doradztwa podatkowego na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów, m.in. w firmach tzw. „wielkiej czwórki”. Paweł zajmuje się przede wszystkim bieżącą obsługą podatkową klientów z sektora usług finansowych w zakresie podatków dochodowym i podatku VAT, a także wsparciem w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Specjalizuje się w opodatkowaniu VAT oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji oraz pośredników ubezpieczeniowych. Prowadzący warsztaty i szkolenia podatkowe.

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"