PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja Centrum Giełdowe w Warszawie

DLA KOGO

Szkolenie to dedykowane jest przede wszystkim zarządzającym portfelami, zarządzającym ryzykiem i członkom zarządów chcących zapoznać się z nowymi trendami i w większości trochę starszymi teoriami z zakresu zarządzania ryzykiem portfela, dywersyfikacji i miar zależności cen w świetle panujących warunków rynkowych.



FORMA SZKOLENIA

 

 

Szkolenie w formie prezentacji z rozmową - proponujemy otwartą formę szkolenia, w celu jak największej wartości dodanej płynącej z warsztatu dla uczestników.

 

 • Forma interaktywna : otwarta dyskusja pomiędzy uczestnikami i prowadzącym

 • Podejście praktyczne : prezentowanie praktycznych przykładów z polskiego i międzynarodowych rynków finansowych, nacisk na praktyczne konsekwencje dla tworzenia portfela inwestycyjnego:

  • dzielenie się wiedzą, doświadczeniami
  • pytania
  • zaangażowanie w dyskusję

TERMIN I LOKALIZACJA SZKOLENIA

Wtorek, 15 listopada 2016 r., godz. 10:00 – 14:45 w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), poziom "0", wejście od ul. Książęcej, sala STUDIUM.

CELE I TEMATYKA SZKOLENIA

 • Ocena konsekwencji dużej zmienności na rynkach dla doboru i tworzenia portfela inwestycyjnego:
  • Wyjaśnienie dlaczego tradycyjne podejścia tworzenia portfela i tradycyjne miary zmienności mogą być zawodne w warunkach dużej zmienności.

  • Świadome tworzenie portfela inwestycyjnego w świetle dynamicznie zmieniających się zależności cenowych instrumentów.

 • Konfrontacja założenia nowoczesnej teorii portfelowej z realiami rynków finansowych ostatnich lat i odpowiedzi na pytania:
  • Czy dywersyfikacja jest zawsze korzystna z punktu widzenia ryzyka portfela?

  • Czy ryzyko systematyczne jest zawsze lepsze od ryzyka specyficznego?

  • Czym dziś jest zdywersyfikowany portfel?

 • Wyjaśnienie dlaczego korelacja nie jest dobrą miarą zależności zmian cen instrumentów finansowych i jakie są praktyczne alternatywy.

 

ORIENTACYJNY PLAN SZKOLENIA

 

10:00 – 10:20     Wprowadzenie

 • Nowoczesna teoria portfelowa
 • Tradycyjny dogmat budowy zoptymalizowanego portfela (w sensie wariancji-kowariancji) i jego podstawowe założenia
 • Dwa aspekty dywersyfikacji portfela – ekspozycja na betę oraz optymalizacja średniej-wariancji (mean-variance optimization)

10:20 – 11:30      Czynniki wpływające na optymalizację średniej-wariancji - zmienność

 • Omówienie dobrze znanych „anomalii” w rozkładzie stóp zwrotu na rynkach finansowych (przykłady rynkowe)
 • Wpływ warunków wysokiej zmienności i „anomalii” zmienności na tradycyjne tworzenie portfela
 • Sposoby uwzględniania wysokiej zmienności i „anomalii” zmienności w doborze portfela inwestycyjnego

 11:30 – 11:40      Przerwa kawowa

 11:40 – 13:00      Czynniki wpływające na optymalizację średniej-wariancji - korelacje

 • Zawodność korelacji jako liniowej miary zależności cen instrumentów finansowych na przykładach rynkowych
 • Praktyczne implikacje związane ze stosowaniem korelacji w konstrukcji portfela
 • Alternatywne miary i funkcje zależności: kopuły – praktyczne implementacje

13:00 – 13:10      Przerwa kawowa

 13:10 – 13:30      Ekspozycja na betę – beta rynkowa czy beta neutralność

 • Omówienie różnego podejścia do ekspozycji na „rynek”
 • Strategie beta neutralne wobec strategii beta long lub beta short – zalety i wady, analiza wyników na przykładach rynkowych i modelach teoretycznych

 13:30 – 14:30      Strategie indeksowe i smart beta – różne rozumienie dywersyfikacji indeksowej

 • Omówienie strategii stosowanych przez fundusze smart beta - zalety i wady, porównanie stosowanych koncepcji inwestycyjnych względem klasycznych strategii indeksowych i ETF
 • Analiza wyników i kosztów przykładowych grup strategii

14:30 – 14:45      Podsumowanie

 • Podsumowanie warsztatu
 • Przedstawienie bardziej szczegółowych zagadnień do analizy i pytań, na które można jeszcze odpowiedzieć
 • Przedstawienie literatury omówionych tematów do późniejszego odniesienia się  

 

 

Prowadzący

 
MACIEJ KOWALCZYK
CFA, FRM

Dyrektor Zarządzający ds. Analiz i Ryzyka, Turbine Analytics S.A.

Specjalista zarządzania ryzykiem finansowym ze szczególnym naciskiem na: ryzyko rynkowe, zarządzanie i modelowanie danych finansowych, rozwój systemów do zarządzania aktywami oraz analizę wymogów regulacyjnych. W Turbine Analytics S.A. odpowiedzialny m.in. za system Turbine Risk Analytics – rozwiązanie do zarządzania ryzykiem dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych wdrożone w ponad 270 funduszach o aktywach o wartości ponad 31 mld zł (stan na 31.12.2015). Zdobywał doświadczenie w pracy m.in. w globalnych bankach inwestycyjnych w Londynie oraz Wiedniu w dziedzinach kontroli ryzyka rynkowego oraz instrumentów pochodnych, a także w globalnej firmie konsultingowej w zespole zarządzania ryzykiem finansowym. Licencjonowany Financial Risk Manager (certyfikat wydany przez Global Association of Risk Professionals, ID 181492) oraz Charted Financial Analyst (certyfikat wydany przez CFA Institute, ID 163073). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

formularz zgłoszeniowy

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"