PROJEKTY SZKOLENIOWE IZFiA:

Specjalistyczne tematy

Praktyczna wiedza

Budowanie relacji w gronie fachowców

Bardzo niskie koszty uczestnictwa

Dogodna lokalizacja Centrum Giełdowe w Warszawie

Dla kogo: Warsztat skierowany jest do pracowników działów audytów, compliance oraz do członków zarządów, rad nadzorczych oraz komitetów audytu i ryzyka w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu audytu wewnętrznego zgodnie z wymogami prawa oraz standardami rynkowi i wymogami regulatora.

Prowadzący: Justyna Czekaj Radca prawny oraz doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego, prawa bankowego oraz prawa rynków kapitałowych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy i współpracy z instytucjami finansowymi w obszarze compliance oraz biznesu m.in. w zakresie tworzenia produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, modeli dystrybucji produktów. Posiada praktyczną wiedzę związaną z wdrażaniem przepisów dyrektyw UE dotyczących rynku kapitałowego. Zajmuje się świadczeniem usług doradczych dla instytucji finansowych w zakresie compliance i audytu.

Termin i lokalizacja szkolenia: Środa, 18 maja 2016, godz. 09:00 – 14:00, w siedzibie Izby, przy ul. Książęcej 4, (Budynek Centrum Giełdowego), wejście A (od parkingu, Al. Jerozolimskie), windy A, V piętro

 Ramowy harmonogram:

 • Uwarunkowania prawne audytu w TFI
 • Rola i funkcja audytu
 • Stosowanie standardów audytu wewnętrznego oraz wytycznych nadzorczych
 • Metodologia pracy audytora:
  • Planowanie rocznych prac audytowych (metodologia tworzenia rocznych planów audytu),
  • Wykonywanie poszczególnych zadań audytowych (analiza badanego procesu i jego dokumentacja, analiza i ocena ryzyka, wybór szczegółowych zadań audytowych),
  • Dokumentacja audytu: materiały, notatki oraz sprawozdania z audytu - standardy a wymogi regulatora,
  • Czynności sprawdzające: zakres i terminy prac.
 • Możliwe rodzaje zaangażowania audytora a kwestia zapewnienia jego niezależności.
 • Podsumowanie warsztatu i odpowiedzi na pytania uczestników.

 Projekty szkoleniowe IZFiA to:

 • specjalistyczne szkolenie w postaci warsztatów
 • wiedza możliwa do praktycznego zastosowania w realizacji codziennych obowiązków uczestników szkolenia
 • aktywność uczestników i wymiana zdań na temat potencjalnych problemów ze specjalistami prowadzącymi szkolenie oraz między sobą
 • niewielkie grupy, indywidualne podejście do każdego uczestników
 • nastawienie na skuteczność i efektywność
 • bardzo niskie koszty uczestnictwa
 • dogodna lokalizacja - Giełda Papierów Wartościowych
Warunki uczestnictwa:
 • warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest prawidłowe zgłoszenie, przez które rozumie się wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego i przesłanie wyłącznie w postaci elektronicznej (zeskanowanej) potwierdzenia dokonania opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu pod adresem e-mail: emadej@izfa.pl, do dnia 16.05.2016 r. włącznie,
 • liczba miejsc jest ograniczona, zgłoszenia dokonane po dniu 16.05.2016 r. mogą być uwzględnione w miarę dostępnych wolnych miejsc,
 • rezygnacja z udziału w szkoleniu po dniu 16.05.2016 r. lub nieuczestniczenie osoby zgłoszonej w szkoleniu, nie będzie stanowić podstawy do zwrotu opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu, ani jej części, w związku z czym nie będę z tego tytułu zgłaszać w stosunku do Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami żadnych roszczeń lub praw,
 • w przypadku braku możliwości uczestniczenia osoby zgłoszonej w szkoleniu, instytucja zgłaszająca może dokonać zamiany osoby zgłoszonej na inną,
 • rezygnacji z udziału w szkoleniu wiążącej się ze zwrotem opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu można dokonać w formie elektronicznej pod adresem e-mail: emadej@izfa.pl, najpóźniej do dnia 11.05.2016 r włącznie,
 • w przypadku odwołania szkolenia lub odmowy uczestnictwa w szkoleniu, opłaty z tytułu uczestnictwa w szkoleniu zostaną zwrócone bez oprocentowania i odsetek na rachunki bankowe instytucji zgłaszających uczestników szkolenia, z których środki z tego tytułu wpłynęły, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia poinformowania o odwołaniu szkolenia,
 • Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji szkolenia pt. „Audyt wewnętrzny w TFI” oraz publikacji materiałów pokonferencyjnych,
 • informacja telefoniczna w sprawach rejestracji Ewa Madej:+48 (22) 537 76 33 lub + 48 783 590 814.
Koszty uczestnictwa w szkoleniu:

Koszty uczestnictwa w szkoleniu (brutto):

czŁONKOWIE IZFiA I Podmioty Wspierające

Pierwsza osoba z TFI: 450 zł, kolejne: 400 zł

INSTYTUCJE NIE NALEŻĄCE DO IZFIA

Jedna osoba 600 zł, kolejna również 600 zł

 

Opłatę należy uiścić (PRZED SZKOLENIEM!!) przelewem na rachunek Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w Banku Pekao SA, nr 25 1240 6045 1111 0000 4744 4001.

W tytule przelewu należy zamieścić następujące informacje: "Szkolenie 18 maja 2016 r." oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników

Dokumentem rozliczeniowym płatności za szkolenie będzie wystawiany przez Izbę rachunek. Rachunek zostanie wystawiony PO ZAKSIĘGOWANIU WPŁATY i przesłany pod adresem Firmy.

 

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"