PORADNIK jest skierowany do osób, które poszukują wiedzy w zakresie nowoczesnych form inwestowania jakimi są fundusze inwestycyjne i możliwości jakie one dają, które chciałyby poznać podstawowe zasady i mechanizmy funkcjonowania tego rynku. Zagadnienia zamieszczone w PORADNIKU przedstawione są w możliwie łatwy i przystępny sposób, umożliwiający przyjemną lekturę i łatwe przyswajanie wiedzy. Odnajdziesz tu podstawowe informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych, ich konstrukcji, zalet, sposobu funkcjonowania, kosztów związanych z inwestowaniem w fundusze, instytucji współpracujących i nadzorujących działalność funduszy. W części PORADNIK UCZESTNIKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO są zamieszczone praktyczne wskazówki na temat tego, jak dokonać wyboru funduszu inwestycyjnego, jak przystąpić do funduszu, w jaki sposób uczestnik może dysponować posiadanymi jednostkami uczestnictwa, sprawdzić politykę inwestycyjną i wiele innych.

Zapraszamy do lektury:

Zalety funduszy inwestycyjnych

Fundusz inwestycyjny to nowoczesne, atrakcyjne i nieskomplikowane narzędzie finansowe. Świadome i celowe korzystanie z niego może być nie tylko zyskowną, ale również satysfakcjonującą formą zarządzania pieniędzmi, a to za sprawą wielu istotnych zalet, które fundusze posiadają. W tej części Poradnika przedstawiamy podstawowe zalety funduszy inwestycyjnych.

czytaj więcej

Koszty inwestowania w fundusze

Korzystanie z określonych usług czy też nabywanie produktów zwykle wiąże się z określonymi kosztami. Inwestując w fundusze inwestycyjne również ponosimy określone koszty - w tej części Poradnika przedstawiamy rodzaje opłat, ich charakter, formę uiszczania, wskazujemy od czego zależą i gdzie można znaleźć pełne informacje w tym zakresie.

czytaj więcej

Instytucje związane z działalnością funduszy inwestycyjnych i nadzorujące działalność funduszy

Aby rynek funduszy inwestycyjnych mógł sprawnie i bezpiecznie funkcjonować niezbędne są instytucje, które wspierają i nadzorują działalność funduszy inwestycyjnych oraz zarządzających nimi towarzystw funduszy inwestycyjnych. Wśród nich najważniejsze to Agent Transferowy, Bank Depozytariusz oraz Komisja Nadzoru Finansowego. W tej części Poradnika znajdują się informacje czym te podmioty się zajmują i jaką pełnią rolę na rynku funduszy inwestycyjnych.

czytaj więcej

Informacje publikowane przez fundusze

Fundusze inwestycyjne należą do najbardziej transparentnych narzędzi finansowych. Duże znaczenie mają tu informacje, które każdy może uzyskać na ich temat. W niniejszej części Poradnika przedstawiamy jakie informacje i w jakiej formie każdy fundusz inwestycyjny musi publikować (zobowiązuje do tego ustawa) oraz w jaki sposób z nich skorzystać.

czytaj więcej

Ryzyko związane z inwestycją w fundusze inwestycyjne

Nie ma inwestycji bez ryzyka, również inwestycja w fundusze inwestycyjne jest nim obarczona. W tej części Poradnika przedstawiamy czym jest ryzyko w przypadku funduszy inwestycyjnych, od czego zależy oraz jakie są jego rodzaje. Wyjaśniamy również pojęcia związane z ryzykiem takie jak indywidualna skłonność do ryzyka i horyzont inwestycyjny.

czytaj więcej

Podział funduszy inwestycyjnych

Aby usystematyzować określoną rzeczywistość stosuje się jej klasyfikację, czyli podział zgodnie z określonym kryterium. W tej części poradnika przedstawiamy kilka najbardziej popularnych klasyfikacji funduszy inwestycyjnych, dokonanych na podstawie kryteriów pozwalających zestawiać fundusze w jednorodne pod względem określonej cechy grupy.

czytaj więcej

Podstawowe pojęcia z rynku funduszy inwestycyjnych

W niniejszej części poradnika przedstawiamy kilka podstawowych pojęć z zakresu funduszy inwestycyjnych takich jak fundusz inwestycyjny, jednostka uczestnictwa funduszu, towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Ich znajomość umożliwi sprawne "poruszanie się" na rynku funduszy inwestycyjnych; jest również przydatna w trakcie lektury dalszej części poradnika. W razie potrzeby sprawdzenia innych pojęć zapraszamy do naszego SŁOWNIKA stanowiącego leksykon najczęściej używanych nazw z zakresu finansów i funduszy inwestycyjnych.

czytaj więcej

Poradnik uczestnika funduszu inwestycyjnego

Posiadając podstawową wiedzę o rynku funduszy inwestycyjnych możemy zacząć przygodę z funduszami inwestycyjnymi. Czasem warto jednak poznać jeszcze parę zasad i wskazówek w zakresie procesu podejmowania decyzji, dowiedzieć się gdzie i jak nabyć jednostki czy też jak sprawdzić politykę inwestycyjną funduszu. Wszystkie te i wiele innych ciekawych informacji znajduje się w niniejszej części Poradnika.

czytaj więcej

Platforma dla członków IZFiA

Przystąp do IZFiA

Powiadomienia IZFIA

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"