Kto może zostać Członkiem IZFiA?

Członkami Izby mogą zostać towarzystwa funduszy inwestycyjnych i domy maklerskie prowadzące działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania portfelami w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

Kto może zostać Podmiotem Wspierającym IZFiA?

Do IZFiA mogą również należeć podmioty, które świadczą usługi polegające na prowadzeniu rejestrów uczestników funduszy.  Ich przynależność do Izby określa się mianem "Podmiot Wspierający"

 

 

 

 

 

 

Jak zostać Członkiem?

TFI, które jest zainteresowane członkostwem w Izbie powinno złożyć w Izbie następujące dokumenty:

 1. Wniosek o członkostwo
  Pobierz wniosek
   
 2. Odpis z KRS
   
 3. Pozwolenie na działalność wydane przez KNF

Jak zostać Podmiotem Wspierającym?

Aby zostać podmiotem wspierającym IZFiA należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Deklaracja o status podmiotu wspierającego IZFiA Pobierz
   
 2. Oświadczenie o wysokości deklarowanej opłaty wspierającej Pobierz
   
 3. Odpis z KRS

Przystępując do Izby otrzymujesz:

 1. Możliwość korzystania z wypracowanych przez Izbę rozwiązań
  • Kodeks Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych
  • Kurs e-learningowy „Fundusze inwestycyjne - wiedza dla każdego"
  • Rekomendacja KII
  • Macierz oceny ryzyka
  • Testy odpowiedniości i adekwatności
  • Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych
  • Zestaw dokumentów FATCA
 2. Możliwość udziału w działaniach, które wpływają na rynek funduszy inwestycyjnych
  • konsultacje aktów prawnych dotyczących rynku funduszy inwestycyjnych
  • konkurs dla dziennikarzy i na prace magisterskie na temat funduszy inwestycyjnych
  • Zespoły robocze - więcej informacji o Zespołach znajdziesz
   tutaj
 3. Wsparcie i pomoc w zakresie wątpliwości i wspólne rozwiązywanie problemów postępowania administracyjne i administracyjno-sądowe
 4. Możliwość udziału w szkoleniach i konferencjach
 5. Dostęp do analiz i opracowań rynkowych Raporty
 6. Pieczęć członka Izby Pobierz pieczęć
 7. Certyfikat potwierdzający członkostwo

Składka członkowska dla TFI składa się z dwóch części:

 • składki podstawowej (równej dla wszystkich Członków)
 • składki dodatkowej (liczonej na podstawie przychodów operacyjnych brutto TFI).

TFI przyjmowane do Izby w 2018 roku płacą składkę za rok 2018 w wysokości 30 000 PLN proporcjonalnie do okresu członkostwa.

Jeśli chcesz otrzymać symulację składki dla Twojego TFI napisz do nas na adres: poczta@izfa.pl  lub skontaktuj się pod numerem tel.: 22 537 76 30.

Jeśli chcesz otrzymać informację o warunkach napisz do nas na adres: poczta@izfa.pl lub skontaktuj się pod numerem tel.: 22 537 76 30.

Platforma dla członków IZFiA

Przystąp do IZFiA

Powiadomienia IZFIA

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"