3 listopada 2015 roku w Holetu Westin w Warszawie odbędzie się druga edycja Fund Industry Summit.

 

Konferencja dedykowana jest osobom decyzyjnym (top i senior management) z TFI i firmom współpracujących z branżą asset management (agenci transferowi, banki depozytariusze, dostawcy software, audytorzy, kancelarie prawne itp.) To spotkanie osób podejmujących strategiczne decyzje instytucjach finansowych i ich otoczeniu, którego celem jest ułatwienie podejmowania decyzji i wdrażania ich w życie

 

Podczas prelekcji i paneli dyskusyjnych eksperci z kraju i zagranicy podzielą się swoją widzą i przemyśleniami w 4 obszarach tematycznych:

 

1)    Na czasie

Świat funduszy inwestycyjnych cechuje ciągła zmiana. Bez względu na to, czy mowa o kwestiach prawnych, sytuacji rynkowej, stosowanej technologii, czy popularności poszczególnych funduszy. Podczas konferencji poruszone zostaną kwestie, którymi aktualnie żyje rynek funduszy jednocześnie wskazując na możliwe skutki i sposoby implementacji zachodzących zmian.

 

2)    Rozwój biznesu

Poszukiwanie nowych źródeł przychodów oraz zwiększanie efektywności obecnego modelu biznesowego to tematy wiecznie żywe. Podczas konferencji szukać będziemy odpowiedzi na pytanie co, kiedy i w jakim zakresie jest bardziej efektywne - usługi  „in house" czy outsorcing. Będziemy również poszukiwać nowych pomysłów na produkty, fundusze oraz efektywne formy ich dystrybucji.

 

3)    Best Practices

Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce jest relatywnie młody. Warto więc korzystać z doświadczeń bardziej doświadczonych rynków. Przyjrzymy się poszczególnym aspektom funkcjonowania funduszy w Europie i na świecie, aby umożliwić przeniesienie najlepszych praktyk na nasz rodzimy rynek.

 

4)    Ciekawostki

Dlaczego polski rynek funduszy wygląda tak, a nie inaczej? Czy zastosowane rozwiązania są najlepszymi z możliwych? Czy istnieją alternatywy, a jeśli tak to jakie. Pytania te dotyczą  m.in. kwestii prawnych, operacyjnych czy produktowych. Podczas konferencji poświęcimy także czas na dyskusję o naszej lokalnej specyfice i możliwych kierunkach ewolucji

 

Partnerem strategicznym Fund Industry Summit 2015 jest jest Raiffeisen Bank Polska SA. Patronat honorowy objęły GPW, IZFiA, CFA Society Poland

Szczegółowe informacje o Fund Industry Summit dostępne są na http://fispoland.com/summit 

 

 

wróć do listy

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"