Klub Kobiet spotkanie inauguracyjne

Trzy prestiżowe instytucje i organizacje rynku finansowego: CFA Society Poland, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami podpisały porozumienie, zgodnie z którym powstał Klub Kobiet Rynku Finansowego, dedykowany kobietom zatrudnionym w sektorze finansów oraz usługach około sektorowych, w tym w szczególności na stanowiskach kierowniczych i zarządczych. W ramach działania Klubu przewidywana jest organizacja konferencji i spotkań biznesowych, w których wezmą udział eksperci z wielu dziedzin, wartościowi merytorycznie prelegenci z kraju i zagranicy.

Celem przedsięwzięcia jest zbudowanie wartościowej, mądrej przestrzeni do wymiany myśli, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, budowania kapitału relacyjnego i branżowego kapitału intelektualnego. Ma ono odpowiadać na potrzebę aktywizacji zawodowej kobiet w obszarze finansów oraz promować sektor finansowy jako miejsce pracy o zróżnicowanym charakterze. Jako że zamiarem organizatorów jest włączanie w tę inicjatywę również mężczyzn, przyczyni się ona do przełamywania stereotypów, wciąż obecnych w życiu zawodowym.

 

AGENDA

17:30 – 18:00

Otwarcie rejestracji

 

18:00 – 18:20

Powitanie gości i słowo wstępne

 

dr Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

prof. Krzysztof Jajuga, prezes zarządu CFA Society Poland

prof. Marcin Dyl, prezes zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

 

18:20 – 18:35

Wystąpienie gościa specjalnego: Jadwigi Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii

 

18:35 – 19:15

Wykład dr Karolien Notebaert, eksperta w zakresie neurologii i ekonomii behawioralnej z Frankfurtu n/Menem, p.t. „Nieuświadomione preferencje naszego umysłu i ich wpływ na postrzeganie różnorodności”

 

19:15 – 19:45

Sesja Q&A

 

19:45 – 20:45

Poczęstunek, networking

 

dr Karolien Notebaer, dr neurobiologii behawioralnej i ekonomii

Obroniła doktorat z neurobiologii na Uniwersytecie w Lowanium (Leuven) w Belgii, a wcześniej na tym samym uniwersytecie uzyskała tytuł magistra na dwóch fakultetach: neurobiologii behawioralnej i ekonomii. Po studiach doktoranckich zaoferowano jej prestiżowe stypendium z możliwością prowadzenia badań naukowych na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie. Prace dr Notebaert w dziedzinie neurobiologii behawioralnej były publikowane w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, m.in. w Journal of Cognitive Neuroscience, Behavioral and Brain Sciences, NeuroImage oraz Human Brain Mapping. Jest obecnie zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy w Goethe Business School we Frankfurcie. Dr Notebaert wykorzystuje swoją ekspercką wiedzę w zakresie zastosowań współczesnej neurobiologii do gruntownej i inspirującej analizy codziennych zachowań i procesów podejmowania decyzji w celu wykorzystania w pełni potencjału uczestników szkoleń z zakresu przywództwa i motywacji, oraz do udoskonalenia ich umiejętności w zakresie poruszania się w świecie, w którym zmiana jest jedynym stałym elementem rzeczywistości. Mieszka ze rodziną we Frankfurcie nad Menem. W wolnym czasie oddaje się bieganiu i wspinaczkom górskim.

Jadwiga Emilewicz, MInister Przedsiębiorczości i Technologii

Urodzona 27 sierpnia 1974 roku.

W listopadzie 2015 roku została powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. W latach 1999-2002 pracowała w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. została Kierownikiem Muzeum PRL-u w Krakowie. Jest radną Sejmiku Województwa Małopolskiego i Przewodniczącą Komisji Innowacji i Nowoczesnych Technologii.

Jadwiga Emilewicz jest absolwentką Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otworzyła przewód doktorski na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Od 2003 r. związana z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Działaczka społeczna, autorka wielu publikacji naukowych. Była prezesem Fundacji Lepsza Polska. Zna język angielski, niemiecki i francuski.

Wróc do listy

Platforma dla członków IZFiA

Przystąp do IZFiA

Powiadomienia IZFIA

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"