Forum Funduszy Inwestycyjnych 2017

Celem Forum jest umożliwienie spotkania i dyskusji przedstawicieli branży zarządzających aktywami z ekspertami ze strony rządowej, przedstawicielami nadzoru, osobistościami ze strony biznesowej i naukowej, o przyszłości polskiego rynku funduszy inwestycyjnych,  a także o bieżących wydarzeniach i problemach istotnych dla dalszego rozwoju branży.  W bieżącym roku XII Forum Funduszy będzie poświęcone dwóm najważniejszym zagadnieniom: reformie OFE oraz Pracowniczym Programom Kapitałowym.

09:30 Rejestracja gości


10:00 - 10:10 Otwarcie konferencji - Marcin Dyl, Prezes IZFiA


10:10 – 10:30 Sposoby mobilizacji długoterminowego oszczędzania - Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów


10:30 – 11:00 Przegląd wydarzeń, jak zmieniał się rynek w ostatnich 12 miesiącach w kontekście zbliżającego się 25-lecia funduszy
w Polsce - Krzysztof Lewandowski Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI S.A.


11:00 – 11:20 Przerwa kawowa


11:20 – 12:00 ASI - Alternatywna Spółka Inwestycyjna – co w praktyce to oznacza - Mec. Artur Zapała, Partner SPCG


12:00 – 12:40 Rynki finansowe w przyszłości – Prof. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Prezes CFA Society Poland


12:40 – 14:00 Rynek po reformie emerytalnej (debata) Prowadzący: Marcin Dyl

  • Paweł Borys – Prezes Zarządu PFR
  • Dr Wiesław Rozłucki – Polski Ekonomista, Pierwszy Prezes GPW
  • Witold Słowik – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
  • Agnieszka Surmacka - Prezes Zarządu PKO Finat
  • Dr Marcin Wojewódka – Wiceprezes Zarządu ZUS


14:00 Zakończenie konferencji, lunch

Wróc do listy

Platforma dla członków IZFiA

Przystąp do IZFiA

Powiadomienia IZFIA

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"