Forum Funduszy Inwestycyjnych 2011

Dnia 28 czerwca 2011r. na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się VI edycja Forum Funduszy Inwestycyjnych. W tym roku tematem przewodnim Forum był III filar systemu emerytalnego.  Celem Forum było zwrócenia uwagi na problem niskiego poziomu penetracji produktów III filaru w polskim społeczeństwie oraz na zagrożenia z tego płynące a także zainicjowanie powszechnej dyskusji nad koniecznością pobudzenia tego elementu ubezpieczenia emerytalnego jako istotnego czynnika kształtującego wysokość przyszłych emerytur. W związku z tym, pierwszy panel tegorocznego Forum został poświęcony kwestii Pracowniczych Programów Emerytalnych. Został on poprzedzony prezentacją dwóch materiałów: Analizy porównawczej funkcjonowania grupowych pracowniczych programów emerytalnych (PPE) w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich  oraz  case study: Funkcjonowanie PPE na GPW w Warszawie.

Druga część Forum została natomiast poświęcona indywidualnym sposobom zabezpieczenia przyszłości emerytalnej czyli: IKE i IKZE.

Wróc do listy

Platforma dla członków IZFiA

Przystąp do IZFiA

Powiadomienia IZFIA

Powiadomienia IZFiA
Zapisz się, aby otrzymywać informacje o nowych wpisach w "Aktualnościach"